Clubavond postzegelvereniging De Globe

Op donderdag 18 april 2013 houdt de postzegelvereniging “De Globe”, afd. Beunigen/Ewijk haar clubavond in het MFA gebouw Den Elt in Ewijk. Aanvang 19.30 uur.

Op donderdag 18 april 2013 houdt de postzegelvereniging “De Globe”, afd. Beunigen/Ewijk haar clubavond in het MFA gebouw Den Elt in Ewijk. Aanvang 19.30 uur.

De vaste onderdelen van de bijeenkomsten zijn: korte informatie, dobbelen, verlotingen, onderling ruilen, kopen en verkopen, uitzoeken van meegebrachte materialen, korte veilingen.

Net zoals het vorige seizoen, wil het bestuur de clubavonden levendig, leerzaam en aangenaam maken door het ontplooien van activiteiten. Deze filatelie-avond houdt de heer J. Stroom een lezing over reclamehandstempels.

Partners zijn welkom en er is een verloting. Daarnaast is zoals altijd, iedereen die belangstelling heeft voor het verzamelen van postzegels van harte welkom.

Postzegelvereniging Afd. Beuningen / Ewijk

 
  • Locatie: Het Hart Den Elt 17, Ewijk