Foto-expositie Fotogroep Ewijk

Ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan exposeert Fotogroep Ewijk
(FGE) in het weekend van 16/17 november a.s. in Atelier Vording te Ewijk. De leden van deze groep tonen met zo’n 75
foto’s recent werk met uiteenlopende onderwerpen. Dit biedt een
gevarieerde verzameling foto’s van een hoge kwaliteit.De expositie wordt op 16 november om 11.00 uur geopend door de fotojournalist Erik van ´t Hullenaar. Ze is vrij toegankelijk op zaterdag 16 en zondag 17 november a.s. gedurende de openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur.

Foto strand: Wim Piels
Foto zwembad: Hans van Nierop

fge-hans-van-nierop

Fotogroep Ewijk
Fotogroep FGE is een vereniging van 25 enthousiaste amateur fotografen, die elke twee à drie weken samenkomen in de MFA ’t Hart van Ewijk. De leden komen uit de wijde omgeving rond Nijmegen. Door hun fotowerk aan elkaar te presenteren en samen te bespreken stimuleren en ontwikkelen ze elkaar om te komen tot betere foto´s en perfecte afdrukken. Een aantal keren per jaar vindt, na een inleiding over een specifieke fototechniek, een praktische oefenavond plaats.

Ook worden er contacten onderhouden met andere fotoclubs in de omgeving. Van tijd tot tijd trekt de groep er op uit naar een interessante streek of stad om daar te fotograferen. Daarnaast wordt regelmatig een gerenommeerd fotograaf uitgenodigd om een fotolezing te houden en over zijn werk te vertellen.

De fotografische onderwerpen zijn uiteenlopend: de mens in zijn leef- en werkomgeving, portretten, landschappen, stadstafereeltjes enz. De digitale fotografie en nabewerking op de PC heeft daarbij nagenoeg het analoge fotograferen verdrongen.

Activiteit: Expositie FGE
Datum: 16 en 17 november 2013
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Atelier Vording
Adres: Vordingstraat 36, Ewijk
Toegang: gratis

Meer informatie over FGE staat op de website: www.fotogroep-fge.nl.