Inschrijving ‘Waelwick Bridgedrive’

Belangstellenden kunnen zich tot 1 oktober opgeven voor de bridgedrive. Stichting ‘Vrienden van Waelwick’ organiseren op zaterdag 11 oktober 2014 voor de  19e maal de bridgedrive die gehouden wordt in het verpleeghuis Waelwick te Ewijk. De inschrijving stopt op 1 oktober of eerder bij het behalen van 72 paren.De leiding is in handen van Herman v.d Bosch en Hans Boekhoorn, die het bridgetechnische gedeelte voor hun rekening nemen.

De wedstrijd bestaat uit een drive van twee zittingen en wel van 10.00 tot 12.45 uur en van 14.00 tot 16.30 uur waarna snel de prijzen uitgereikt kunnen worden
In de pauze wordt een uitgebreide lunch geserveerd.
Voor elke groep is een 1e, 2e en 3e prijs, de Waelwick-bokaal wordt uitgereikt en er is voor iedereen een verrassing.

Aanmelding moet geschieden voor 1 oktober a.s.per email bij [email protected]
of tel: 0487-844779. Na aanmelding dient het inschrijfgeld ad. €. 35,– per paar gestort te worden op bankrekening NL74RABO0114918309 t.n.v. stichting ‘Vrienden van Waelwick”.

Het batig saldo van deze bridgedrive komt volledig ten goede aan de activiteiten ten behoeve van de bewoners van het verpleeghuis.

• Let op:  De inschrijving stopt zodra het maximum van 72 paren bereikt is.
• Dit kan dus al ruim voor 1 oktober zijn.