Assurantiekantoor Klaassen & Partners

Adres:

Postkantoorstraat 33
Weurt , 6551 BH
Tel. 024-6771615

Website:

http://www.klaassen-partners.nl

Assurantiekantoor Klaassen & Partners werd in 1962 gestart door de heer Klaassen sr. vooruitstrevend als hij was, bood hij al sedert 1974 bancaire diensten aan. De combinatie verzekeren en financiële dienstverlening was toen reeds een feit. In 1995 droeg Klaassen sr. zijn kantoor gedeeltelijk over aan zijn zoon Anton Klaassen en aan Piet Bastiaansen om vervolgens in 2002 geheel afscheid te nemen.

In de loop der jaren heeft Assurantiekantoor Klaassen & Partners goede mensen in dienst genomen en tezamen met de twee eigenaren, staat er een hecht team van mensen  die allen hetzelfde doel nastreven zijnde het besturen van een financieel gezond assurantiekantoor met oog voor de klant.

Door permanente scholing trachten wij onze kennis continue te handhaven op een hoog niveau en daardoor u van dienst te zijn. Natuurlijk beschikt ons kantoor over alle vaardigheden en alle relevante en vereiste diploma’s welke gekeurd én akkoord bevonden zijn door de Autoriteit Financiele Markten waardoor ons een vergunning is verleend welke geregistreerd staat onder nummer 12005065. 

Kortom Assurantiekantoor Klaassen & Partners beschikt over alle bevoegdheden op het gebied van financiële dienstverlening.

Hierbij komt dat Assurantiekantoor Klaassen & Partners echt onafhankelijk adviseert aangezien geen enkele financiële instelling zoals een bank of verzekeringsmaatschappij zeggenschap of een eigendomsbelang heeft in onze onderneming.  Assurantiekantoor Klaassen & Partners is volledig schuldenvrij en heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instelling onder te brengen. 

Wij trachten onze slogan te allen tijde na te komen, want ouderwets degelijk zijn onze moderne, onafhankelijke adviezen, nu en in de toekomst.