Variabele reclamebelasting voor Centrum Beuningen

Foto:

BEUNINGEN, 8 februari 2013

BEUNINGEN, 8 februari 2013

 

Gisteravond stemden de ondernemers in het centrum van Beuningen in Café De Vrijboom over de wijze waarop de reclamebelasting geheven moet worden.

In de bijeenkomst van 27 november jongstleden had men al gestemd dat er reclamebelasting geheven zou worden. Donderdagavond kon men kiezen voor een variabele inning waarbij de WOZ-waarde bepalend is voor de hoogte van het bedrag of voor een vast bedrag van 449 euro per jaar. Bij de nu gekozen WOZ-variant ligt het bedrag tussen de 265 en 895 euro.

Michael Kalkman van de C1000 die tijdens de vorige vergadering nog tegen de WOZ-variant was nam aan het begin van de vergadering het woord. “Ik wil even mijn standpunt van november 2012 toelichten”, sprak Michael. “Toen waren de bedragen nog niet duidelijk en nu die dat wel zijn blijkt dat veel kleine ondernemers bijna het dubbele moeten gaan betalen als we voor het vaste bedrag kiezen. Aangezien de kleinere ondernemers het toch al moeilijk hebben vind ik het niet acceptabel om ze met een dergelijke verhoging op te zadelen. Ik hoop dat de anderen daar ook zo over denken bij het uitbrengen van de stem.”

 

Van de aanwezige ondernemers  hebben 35 voor de variabele inning op basis van de WOZ gestemd en 12 voor het vaste bedrag.

Belangenbehartiging
Tijdens de informatieavond deed Mr. Evert Frieling, oud-notaris in Beuningen uiteen dat er nog een Centrum Management samengesteld diende te worden en dat de verdeling van vertegenwoordigers van de gemeente, ondernemers en de pandeigenaren nog niet vast staat.

“Het zou goed zijn als de ondernemers zich tijdens de ontbindingsvergadering van de OVB opnieuw verenigen. Het bestuur van de nieuwe vereniging kan als belangenbehartiger van de ondernemers optreden. Ik zou bijvoorbeeld graag in die rol gesprekken met Interpolis aangaan over de hoogte van de huren hier in Beuningen. Als groep sta je sterker dan als individuele ondernemer.”

En hoe nu verder?
De ondernemers zijn redelijk eensgezind tot de invoering en wijze van heffing van de reclamebelasting gekomen. Nu zijn ze vooral benieuwd wat er allemaal georganiseerd gaat worden. Urban Solution gaat hier zo snel mogelijk mee aan de slag en zegt eerst te zullen kijken naar de zaken die snel te realiseren zijn en het enthousiasme van de ondernemers vast weten te houden. Voor de inwoners van Beuningen en omliggende plaatsen zal het merkbaar moeten worden dat het winkelgebied er aantrekkelijker op wordt.

De reclamebelasting is een belasting die ondernemers in het centrum moeten gaan betalen. De opbrengst van deze belasting wordt gebruikt om het centrum o.a. aantrekkelijker, veiliger en toegankelijker te maken. Ook worden hieruit de evenementen gefinancierd.

Gerelateerd(e) bericht(en)
30-01-2013 Ondernemers Centrum Beuningen gaan stemmen
28-11-2012 Slechts één stem tegen reclamebelasting in Beuningen
26-11-2012 OV Beuningen roept op om voor reclamebelasting te stemmen
03-11-2012 Gemeente maakt zich op voor reclamebelasting
04-10-2012 Centrum Beuningen gaat voor invoering reclamebelasting
28-06-2012 Reclamebelasting voorkeur van Ondernemersvereniging Beuningen n