Meer dan een derde discriminatiemeldingen over arbeidsmarkt in Gelderland Zuid

Foto:

REGIO, 29 maar 2013Het aantal meldingen over arbeidsmarktdiscriminatie in Gelderland Zuid blijft hoog. Dit blijkt uit het ‘Overzicht discriminatieklachten 2012′ van Ieder1Gelijk, Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid. Het expertisebureau en meldpunt voor discriminatie brengt jaarlijks verslag uit van het aantal geregistreerde klachten in Nijmegen en de regio Gelderland Zuid. Meer dan een derde van de discriminatieklachten uit Gelderland Zuid ging over de arbeidsmarkt. Daarnaast steeg het aantal meldingen over collectieve voorzieningen en horeca. Ondanks de stijging van het aantal meldingen blijft er sprake van onderregistratie.

REGIO, 29 maar 2013

Het aantal meldingen over arbeidsmarktdiscriminatie in Gelderland Zuid blijft hoog.

Dit blijkt uit het ‘Overzicht discriminatieklachten 2012′ van Ieder1Gelijk, Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid. Het expertisebureau en meldpunt voor discriminatie brengt jaarlijks verslag uit van het aantal geregistreerde klachten in Nijmegen en de regio Gelderland Zuid. Meer dan een derde van de discriminatieklachten uit Gelderland Zuid ging over de arbeidsmarkt. Daarnaast steeg het aantal meldingen over collectieve voorzieningen en horeca. Ondanks de stijging van het aantal meldingen blijft er sprake van onderregistratie.

Discriminatie bij solliciteren en op de werkvloer
Discriminatie op de arbeidsmarkt is een landelijk probleem. Het kabinet heeft daarom de Sociaal Economische Raad gevraagd uit te zoeken welke acties op dit terrein mogelijk zijn. In de regio Gelderland Zuid ging in 2012 meer dan 35% van de meldingen over discriminatie op de werkvloer of bij het solliciteren.

Afgelopen jaar kreeg Ieder1Gelijk bijvoorbeeld de melding van een Marokkaanse Islamitische jongen. Hij kreeg zonder overleg een slechte beoordeling voor zijn stage, nadat een collega een foldertje over de Islam op het bureau van de jongen zag liggen. Daarnaast kreeg Ieder1Gelijk regelmatig meldingen van werkzoekenden die vanwege hun leeftijd niet werden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Ook kwamen signalen binnen over vrouwen die geen contractverlenging kregen vanwege hun zwangerschap.

Discriminatie door collectieve voorzieningen en horeca
Ieder1Gelijk kreeg meer meldingen binnen over discriminatie door collectieve voorzieningen. Bijvoorbeeld van een homostel dat werd uitgescholden en bedreigd door buren. Ze dienden herhaaldelijk klachten in bij de woningstichting waar ze hun woning huurden. De woningstichting reageerde aanvankelijk nauwelijks op de klachten. Het aantal meldingen over het weigeren van de toegang tot een horecagelegenheid nam daarnaast ook toe.

Topje van de ijsberg
Net als de vorige jaren kreeg Ieder1Gelijk de meeste meldingen binnen over de discriminatiegronden ras, leeftijd en geslacht. Het totaal aantal meldingen van discriminatie in de regio Gelderland Zuid steeg in 2012 van 241 naar 294 klachten. Dit betekent niet automatisch dat het aantal discriminatie-uitingen is gestegen. Het heeft eerder te maken met de groeiende bekendheid van Ieder1Gelijk. Het aantal meldingen is echter nog maar het topje van de ijsberg, geeft het bureau aan. Mensen die discriminatie meemaken doen hier vaak geen melding van. Omdat ze het voorval bijvoorbeeld zo snel mogelijk willen vergeten, denken dat melden geen zin heeft of omdat ze zich geen slachtoffer willen voelen.