Meld uw project aan bij ‘Dag van de Bouw’

Foto:

BEUNINGEN, 17 april 2013

BEUNINGEN, 17 april 2013

Op 1 juni vindt voor de achtste keer de Dag van de Bouw plaats.

Op deze zaterdag worden in het hele land eenmalig grote, middelgrote en kleine bouw- en infraprojecten opengesteld voor het publiek. De diversiteit is groot. Van kleinschalige woningprojecten tot grootschalige zorggebouwen. Van imposante wegenprojecten tot nieuwe openbaar vervoer tracés. De verscheidenheid van de opengestelde bouwlocaties geeft aan dat de bouw- en infrasector de rode draad is in kernwaarden als wonen, werken, mobiliteit, recreatie en milieu.

Tijdens de Dag van de Bouw laten de leden van Bouwend Nederland graag zien tot welke hoogstandjes zij in staat zijn. De relatief geringe landsoppervlakte, de dichtheid van de bevolking, de eisen aan de ruimtelijke inrichting, de aanwezigheid van veel water en de hoge mate van mobiliteit stellen hoge eisen aan de sector. Dit jaar is het thema ‘Het Nieuwe Bouwen’. Innovaties, ICT-toepassingen, duurzaamheid, energiezuinigheid, ketensamenwerking en lean bouwen zijn enkele van de vele moderne begrippen en ontwikkelingen die de huidige sector kenmerken.

Op dit moment is het project ‘Herbestemming Steenfabriek Bunswaard Beuningen‘ aangemeld voor de Open dag van de bouw en er kunnen nog steeds projecten worden aangemeld. Kijk voor informatie op dagvandebouw.nl.

 

steenfabriek Bunswaard te Weurt

Foto’s: BOEi / Klik op de afbeelding voor een vergroting