Resultaten Gelderse bedrijven sterk onder druk

De slechte economische situatie heeft een negatieve invloed op de
bedrijfsresultaten van het Gelderse bedrijfsleven. Het
ondernemersvertrouwen is laag.Voor het tweede kwartaal wordt een licht herstel verwacht. Met name ten aanzien van omzet- en exportontwikkeling. Dit komt tot uiting in de COENresultaten over het tweede kwartaal van 2013 die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.
|
Economisch klimaat
De Gelderse ondernemers zijn zeer somber over het huidige economische klimaat. 41% van de bedrijven heeft het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013 verder zien verslechteren. Slechts 4% zag een verbetering. Als het bedrijfsleven vooruitkijkt naar het tweede kwartaal, dan zijn zij iets minder somber gestemd. Echter een economisch herstel wordt nog niet voorzien