Silicon Valley inspiratie voor Gelderse economie

Hoe bouwen we Gelderse clusters uit en hoe ontwikkelen we gezamenlijke
initiatieven om de Gelderse economie te versterken? Gedeputeerde
Annemieke Traag en twintig afgevaardigden van Gelderse
overheidsinstellingen, bedrijfsleven en kennisinstellingen (de triple
helix) laten zich de komende week inspireren door ervaringsdeskundigen
uit San Jose en omgeving. Een week lang brengen ze door in Silicon
Valley.Tot 22 juni zoekt de Gelderse delegatie via bedrijfsbezoeken, ontmoetingen en onderlinge reflectiesessies naar de overeenkomsten en verschillen tussen Silicon Valley en Gelderland. Silicon Valley spreekt tot de verbeelding dankzij veel succesvolle bedrijven die daar hun thuisbasis hebben. Bedrijven als Google, Apple, Hewlett-Packard, Intel en Cisco laten zien dat het mogelijk is om in relatief korte tijd vanuit de wetenschap een impuls te geven aan de regionale economie.

Ervaringen

De reis en de uitkomsten ervan sluiten aan bij de doelstellingen van onder meer de programma’s Energietransitie en Topsectoren. Tijdens hun bezoek houdt de Gelderse delegatie het thuisfront met regelmaat op de hoogte via deze website.

Bron: Provincie Gelderland