Pieter Oosterhout architect De Kloosterhof Weurt

Foto: kloosterhof

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen
heeft besloten om architect Pieter Oosterhout de opdracht te gunnen voor
het ontwerp van multifunctionele accommodatie De Kloosterhof in Weurt.Afgelopen maand presenteerden vijf architecten hun ideeën voor een nieuwe ontmoetingsplek in Weurt. Een 5-koppige architectenjury gaf de architecten op vijf verschillende onderwerpen punten. Op visie, plan van aanpak, duurzaamheid, prijs en kwaliteit. Architect Pieter Oosterhout kwam hierbij als winnaar uit de bus.

Vervolg
Op dinsdag 2 juli neemt de gemeenteraad van Beuningen een besluit over de doorgang van de nieuwe ontmoetingsplek De Kloosterhof. Na deze beslissing start de architect met het ontwerp. Daarna wordt in 2014 gestart met de nieuwbouw van de basisschool en peuterspeelzaal, de verbouwing van de sporthal en de ruimte voor dorpshuisactiviteiten. In het najaar van 2015 kan het gebouw klaar zijn en opent een nieuwe ontmoetingsplek in Weurt.

Bron: Gemeentelijke website beuningen.nl