Kleine ondernemer vraagt vaker bijstand

Landelijk gezien is de economische situatie van kleine ondernemers iets verslechterd ten opzichte van vorig jaar. Het aantal ondernemers met minder dan vijf man personeel dat in de eerste helft van 2013 aanklopte bij hun gemeente voor financiële hulp, steeg met zeven procent in vergelijking met 2012. Dat stelt het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) dinsdag.Op jaarbasis kloppen tussen de zeven- en tienduizend ondernemers met vijf man of minder personeel aan bij gemeenten voor financiële hulp. “De helft van deze ondernemers kan worden gered met bijstand vanuit de gemeente”, zegt algemeen directeur van het IMK Han Dieperink. Het IMK baseert zich op gegevens van driehonderd gemeenten.

Sinds 2004 kunnen ondernemers een beroep doen op het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ-regeling). Ondernemers die tijdelijk krap bij kas zitten, maar geen financiëring los kunnen krijgen, worden ondersteund door hun gemeente. De rente op zo’n lening bedraagt acht procent, de looptijd is maximaal tien jaar.

Gemeente Beuningen
In de gemeente Beuningen maakt men onderscheid tussen aanvragen voor bedrijfskrediet en voor levensonderhoud. De cijfers voor de aanvraag van een bedrijfskrediet laten zien dat 2013 mogelijk op een gedaald aantal aanvragen uitkomt. De aanvragen om een tegemoetkoming in het levensonderhoud laat ten opzichte van 2012 wel een forse stijging zien. Met de helft van het jaar achter de rug is het aantal aanvragen al hoger dan vorig jaar.


2010

2011

2012

2013
(1e half jaar)

Aanvragen
bedrijfskrediet

12

17

12

5

Aanvragen
levensonderhoud

10

6

4

5

Bron: Novum/gemeente Beuningen