Nijmegen lonkt met van ‘place to buy’ naar ‘place to be’

Burgemeester en wethouders van Nijmegen willen de combinatie van
detailhandel en aller-lichtste horeca ruimte geven aan de randen van het
stadscentrum. De nieuwe regeling is bedoeld voor kleinschalige zaken
met een maximaal vloeroppervlakte van 125 m2. Ook een terras exploiteren
is mogelijk.Ruimte voor nieuwe initiatieven lichte horeca
Winkels en dienstverleners bieden in een hoekje van hun zaak hun klanten steeds vaker een frisdrankje of kopje koffie aan. In toenemende mate ondersteunt dit soort horeca de detailhandel. De initiatieven lijken steeds meer op horeca in de lichtste categorie, waarbij geen alcohol wordt geschonken, zoals een broodjeszaak, lunchroom, croissanterie, ijssalon, koffiebar en tearoom. Klanten kunnen er terecht tijdens de winkelopeningstijden.

Als het aan het Nijmeegse college ligt kan dit in het gebied rond het kernwinkelcentrum. In deze randgebieden neemt de detailhandel af. Nieuwe combinaties van horeca bij detailhandel kunnen leegstand verminderen en de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten. Dit past bij de geleidelijke overgang van het stadscentrum van “place to buy” naar “place to be”.

Rekening houden met zittende horecaondernemers
Nijmegen heeft zogeheten horeca-accentgebieden en wil vasthouden aan de hoofdlijnen van het horecabeleid voor het stadscentrum. In de binnenstad is de prijs per vierkantemeter vloeroppervlakte voor horeca hoger dan voor de detailhandel. Bij het opstellen van de regels voor nieuwe initiatieven is rekening gehouden met de belangen van zittende horecaondernemers.

Zeker in deze tijd van economische recessie mag het niet zo zijn dat op plekken die bestemd zijn voor detailhandel overal horeca-achtige zaken ontstaan. Daarom zijn cafetaria, snackbar, automatiek, cafés of restaurants uitgesloten van de nieuwe aanpak. De regels zijn opgesteld in overleg met de afdeling Nijmegen van Horeca Nederland en bewoners van de binnenstad.

De gemeenteraad heeft eerder met een motie “Uitzonderingen bevestigen de regels” om ruimere regels voor ondersteunende horeca gevraagd en buigt zich binnenkort over dit voorstel.

Bron: nijmegen.nl