Reclamebeleid op de schop in Beuningen

Foto:

Het huidige reclamebeleid in de gemeente Beuningen wordt binnenkort op enkele uitgangspunten gewijzigd en verruimd. Het doel is om een aantal knelpunten op te lossen. Op dit moment worden daarvoor alle beleidsregels Reclame onder de loep genomen.Minder regels ten gunste van goed ondernemersklimaat
Een woordvoerster van de gemeente laat weten: “De gemeente heeft de wens te dereguleren. Daarnaast wil de gemeente bijdragen aan een vitaal en economisch renderend klimaat voor ondernemingen.  Dit wil men doen door meer reclame-uitingen onder voorwaarden toe te gaan staan. Binnen het huidige beleid zijn er momenteel zogenoemde ‘knelpunten’ die dit tegenhouden. Voorbeelden hiervan zijn de reclameframes (de steigerdoeken) en de reclame in weilanden die niet zijn toegestaan. De gemeente is nu aan het verkennen of deze reclame-uitingen onder voorwaarden toch toegestaan kunnen worden.”

De beleidsregels gaan zowel over het maken van reclame in de openbare ruimte als de niet-openbare ruimte. Hier vallen de publicatieborden onder maar ook de beleidsregels voor reclame langs de sportvelden en die voor reclameborden aan huis/bedrijf.

Driehoeksborden/sandwichborden mogen wel
Met de publicatieborden worden de borden langs de uitvalswegen van de gemeente bedoeld waar niet-commerciële aankondigingen gedaan worden. Een aantal jaren geleden zijn deze publicatieborden ingevoerd. Er is toen ook een tijdje gedacht dat driehoeksborden/sandwichborden helemaal niet meer mochten worden geplaatst in de gemeente.

“Dit berust op een vergissing”, laat de woordvoerster weten. “Als er een verzoek tot plaatsing van driehoeksborden binnen komt, zal deze getoetst worden aan de weigeringsgronden, zoals vermeld in de APV. Dan zal beoordeeld worden of de plaatsing wordt toegestaan of geweigerd. Of de beleidsregels met betrekking tot deze borden en andere publicatieborden nog wordt aangepast moet de komende maanden blijken. Tot die tijd geldt in elk geval dat ze binnen de regels geplaatst mogen worden.”

Als alles de lopende onderzoeken volgens planning verlopen dan zullen de nieuwe regels voor reclame op 1 november in de raad behandeld worden.

In Wijchen ook geen vergunningen nodig

Beuningen.nieuws.nl informeerde bij de gemeente naar aanleiding van het bericht op wijchen.nieuws.nl dat de gemeente Wijchen de regels gaat versoepelen voor het afgeven van vergunningen om sandwichborden te plaatsen. In Wijchen kan men in de toekomst volstaan met het doen van een melding en zijn ook commerciële uitingen op de borden toegestaan. De gemeente Wijchen gaat daarvoor wel aanvullende regels in de APV opnemen.