Misleidende advertentieverkoop

Foto:

BEUNINGEN – De gemeente heeft signalen ontvangen dat bedrijven en instellingen per
fax of mail benaderd worden om gegevens te actualiseren voor een
plattegrond. De gemeente adviseert hier niet op in te gaan.In de fax staat:
Actualiseer de gegevens van uw bedrijf voor 2013 voor een stadsplan Ewijk, Plattegrond Ewijk. Kosten 66 euro per maand gedurende 24 maanden.

Gemeente Beuningen laat op haar website weten op dit moment niet actief bezig te zijn om een plattegrond te maken. Advies is daarom alert te zijn wanneer u telefonisch, via fax of per e-mail benaderd wordt om een advertentie of vermelding in een plattegrond goed te keuren of te betalen.
 
Ga hier niet op in.
 
Kenmerken misleidende advertentieverkopers

  •  Naam is onduidelijk
  •  Geblokkeerd telefoonnummer
  •  Niet makkelijk terug te bellen
  •  Er moet snel gereageerd worden