Beuningen stijgt bij MKB-vriendelijkste gemeente

De gemeente Beuningen stijgt naar de 33e plaats op de lijst 2012/2013.  Op de lijst van 2010/2011 stond de gemeente nog op de 46e positie.Het gaat om de ranglijst van de gemeenten in de provincie Gelderland. Op de lijst staan 56 gemeenten. In de beoordeling  zijn tevredenheid van ondernemers, imago, communicatie en beleid en lokale lasten (waar voor je geld), gepeild.

Bijzonder aan deze verkiezing is dat de stem van de ondernemer de doorslag geeft. 
Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en komt primair tot stand in samenspraak tussen gemeenten en ondernemers. Gemeenten die een kans willen maken op de titel moeten daarom aantoonbaar werk maken van een mkb-vriendelijk beleid. Zoals het terugdringen van regeldruk, matigen van ozb-tarieven en andere lokale lasten, het mkb kansen bieden bij aanbesteden, enz. Daarbij is vooral de perceptie van de ondernemer van belang.

Bron: www.mkbvriendelijkstegemeente.nl