KVO convenant voor centrum Beuningen

Foto:

Gemeente, politie, brandweer en ondernemers gaan samen aan de slag voor Beuningen. Het centrum van Beuningen werkt aan haar toekomst van schoon en veilig winkelgebied. Gisteren ondertekenden burgemeester Carol van Eert en vertegenwoordigers van politie, brandweer en ondernemers de intentieverklaring om gezamenlijk aan de slag te gaan voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
Overlast, agressie of diefstal… alle ondernemers in winkelgebieden kunnen er over meepraten. Het is een gemeenschappelijk probleem, dat eigenlijk alleen door middel van samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie kan worden aangepakt. Voor het opzetten van zo’n structurele samenwerking is een speciale methode ontwikkeld: het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Schouw
Op de dag en avond van de ondertekening was er door de projectgroep KVO, waarin vertegenwoordigers van gemeente, politie, brandweer en ondernemers deelnemen, een schouw gehouden,waarbij het centrum onder de loep werd genomen. Op basis hiervan wordt nu een lijst met verbeterpunten vastgesteld. Dat kan het oplossen van problemen als losliggende stoeptegels zijn, maar ook bijvoorbeeld een prullenbak die op de verkeerde plek staat tot slecht verlichte steegjes of hoekjes. Ook zal er in een later stadium aandacht worden besteed aan de risico’s die ondernemers lopen op het gebied van diefstal en veiligheid. Over een aantal maanden zal worden gecontroleerd welke zaken er in het centrum zijn opgepakt en welke verbeteringen er zijn aangebracht. Op basis daarvan kan het centrum een KVO-ster verdienen.

Het KVO is een continu proces en een belangrijk onderdeel van het Ondernemersfonds. Elke twee jaarvindt een evaluatie en hercertificering plaats en kan de volgende ster behaald worden, met een maximum van vijf sterren. Het KVO is een initiatief van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV).

Brainstormen over 2014

Na het officiële moment werd aan de volle zaal met ondernemers uitleg gegeven over de activiteiten in het centrum sinds de invoering van de reclamebelasting begin dit jaar. Evenementen en andere plannen werden, ondersteund met beeld, nader toegelicht. Ondernemers zijn uitgenodigd om binnenkort, tezamen met het centrummanagement, te brainstormen over de wensen en dromen voor het Hart van Beuningen, zodat met elkaar een goed plan voor het komende jaar zal worden gepresenteerd, inclusief meer uniformiteit in de winkelopeningstijden.

Foto:  De burgemeester van Beuningen, wethouder en vertegenwoordigers van politie, brandweer en ondernemers ondertekenen de KVO intentieverklaring