Eigen werklozen eerst 

Foto:

De gemeente Beuningen heeft afgelopen vrijdag tijdens het maandelijkse ondernemerscafé in Café de Zaak, gepleit voor arbeidsplaatsen voor inwoners met een bijstandsuitkering. De ondernemers werden gewezen op de voordelen en ondersteuning vanuit de gemeente indien men voor het vervullen van een vacature, een Beuningse inwoner kiest.”De ondernemer bespaart bijvoorbeeld advertentiekosten”, vertelt Geert Hendriks, wethouder Samenleving van de gemeente Beuningen. “Wij hebben in Beuningen zo’n 450 personen die in de bijstand zitten. Daarvan zijn er zo’n 100 als vrijwilliger actief. Daar doen zij werkervaring op en houden arbeidsritme. Een groep van zo’n 50 personen zijn zoals wij dat noemen ‘werkfit’. Dit houdt in dat er geen speciale aanpassingen of afspraken gemaakt hoeven worden, zij zijn direct inzetbaar. Veel mensen zitten op dit moment buiten hun schuld zonder werk. Vaak na jarenlange arbeidsverhoudingen waarbij ze eenzelfde soort werk hebben gedaan. Nu komen ze moeilijk aan werk omdat ze bijvoorbeeld heel specifiek werk gedaan hebben waar nu geen vraag meer naar is.”

“Deze mensen kunnen, soms met minimaal aanvullende trainingen, zo aan de slag. Een instrument wat in kunnen zetten is dat zij met behoud van uitkering een maand of iets langer aan de slag kunnen. De werkgever heeft dan een periode waarin hij/zij zonder kosten of risico’s kan kijken of de persoon bij de functie past. Bij de gemeente zijn klantmanagers Werk die de ondernemers vrijblijvend kunnen vertellen welke begeleiding de afdeling Re-integratie van de gemeente biedt en hoe in nauw overleg maatwerk geboden wordt bij het koppelen van vraag en aanbod. “

ondernemerscafe