Drie partijen bij hulp bij het huishouden

BEUNINGEN, 25 januari 2013

BEUNINGEN, 25 januari 2013

 

De gemeenten in het Rijk van Nijmegen, waaronder ook Beuningen valt, willen de hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2013 gunnen aan drie aanbieders.

Het is de bedoeling dat diegene die daar gebruik van maken, zo weinig mogelijk van deze verschuiving merkt en gewoon de vertrouwde huishoudelijke hulp behoudt.

 

Zoveel mogelijk hetzelfde gezicht
Naar verwachting is de gunning in februari 2013 definitief. De huidige klanten worden verdeeld onder de nieuwe aanbieders. Uitgangspunt hierbij is dat de klant zo veel mogelijk bij de huidige hulp blijft. De huishoudelijke hulpen en cliënten dienen zo weinig mogelijk merken van de verschuivingen die de nieuwe situatie met zich meebrengt. Betrrokkenen ontvangen hier volgende maand meer informatie over.

Afspraken met zorgaanbieders
De drie partijen moeten gaan zorgen voor de uitvoering van huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wmo-indicatie. Het gaat om deze drie zorgaanbieders: TSN, Vérian en T-zorg. Aan hen is de eis gesteld dat zij ervoor zorgen dat de medewerkers gunstige arbeidsvoorwaarden hebben en een pensioen opbouwen. De nieuwe aanbieders zijn verplicht om in gesprek te gaan met de huidige aanbieders om het personeel over te nemen.

Voor vragen naar aanleiding van deze mededeling kunt u bellen met de gemeente Beuningen via tel. 14 024. Werkt u als huishoudelijke hulp? Neem dan contact op met uw werkgever.

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl