Beuningen is OKE

BEUNINGEN, 4 februari 2013

BEUNINGEN, 4 februari 2013

 

In juni 2010 is in de gemeente Beuningen de beleidsnotitie ‘Beuningen is OKE’ vastgesteld. Aanleiding hiervoor waren de invoering van de Wet OKE en het forse exploitatie tekort van € 80.000 per jaar van de Stichting peuterspeelzalen gemeente Beuningen (SPGB).

Met de wet OKE is bij gemeenten een wettelijke verplichting ingevoerd om alle kinderen met (risico op) een taal- of ontwikkelingsachterstand te bereiken met Voor- en Vroegschoolse educatie. Dit betekent dat ze in de gelegenheid gesteld moeten worden om naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal te gaan daar dit de taal en ontwikkeling ten goede komt.

Ook moet door deze wet een betere aansluiting komen van de voorschool (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) bij de vroegschool (groep 1,2 basisonderwijs) en moeten kinderdagverblijven en peuterspeelzalen tot één geheel omgevormd worden.

Alle peuterspeelzalen zijn nu kinderopvanglocaties
Om de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om te vormen (in 2011)  is intensief samengewerkt door de gemeente, Go for Kids kinderopvang en de SPGB. Alle peuterspeelzalen zijn inmiddels kinderopvanglocaties geworden en opgenomen in het Landelijk register kinderopvang.

Niet meer voor alle peuters financiering
Gelijktijdig met omvormen naar kinderopvanglocaties heeft het college in verband met de bezuinigingen besloten dat niet alle peuters meer in aanmerking komen voor financiering van de gemeente. Als er recht is op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst is er geen gemeentelijke financiering meer beschikbaar.

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (als 1 of beide ouders niet werken) dan financiert de gemeente nog wél de peuteropvang en educatie.

Grote besparing
Bij de omvorming bleek voor 75% van alle peuters recht op kinderopvangtoeslag te bestaan. De gemeente geeft voor die peuters geen financiering meer en dat heeft een dusdanige besparing opgeleverd dat het jaarlijkse exploitatietekort van € 80.000 van de SPGB opgelost is.

Kindcentra 0-12 jaar
Per 1 januari 2013 zijn SPGB en Go for Kids samengegaan in een nieuwe B.V., de Peuteropvang Beuningen B.V. Door het bieden van flexibele arrangementen moet opvang beter aansluiten bij de werktijden van ouders. De verwachting is dat de BV de verdere terugloop in kinderaantal beter kan opvangen. Op termijn wil de nieuwe BV op meerdere plekken ‘kindcentra 0-12’ realiseren. Dit is op 1 locatie in aansluiting bij de basisschool aanbieden van (peuter)opvang en educatie, verlengde peuter-, dag- en buitenschoolse opvang.