Beleidsregels commerciële standplaatsen 2012

BEUNINGEN, 15 februari 2013

BEUNINGEN, 15 februari 2013

De beleidsregels en vergunningverlening voor commerciële standplaatsen zijn op 12 februari jongstleden door het College van B&W van de gemeente Beuningen vastgesteld.

De nadruk bij de beleidsregels ligt bij de bescherming van de ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor met name voetgangers in het winkelgebied in het centrum van Beuningen. Om dit te waarborgen heeft het college beperkingen gesteld aan de grootte van de standplaatsen op het Julianaplein in Beuningen. De maximale afmeting wordt 7 bij 3 meter per standplaats.

Behalve voor het centrum van Beuningen zijn er meer lokaties in de gemeente waar standplaatsen aangewezen zijn.

Beuningen: Drie standplaatsen in het winkelcentrum (maandag t/m vrijdag),
Drie standplaatsen op het parkeerterrein Park de Heuve,
Twee standplaatsen bij het winkelcentrum voor ‘specialiteiten’ op de zaterdag.
Weurt: Eén standplaats op parkeerplaats Laan 1945.
Ewijk: Drie standplaatsen bij het winkelcentrum aan De Klef.
Winssen: Twee standplaatsen in de Leegstraat, bij Loeffen.
Twee standplaatsen op het terrein tegenover De Paulus.
Overig: Drie standplaatsen op overige locaties in de gemeente op voorstel van de aanvrager,
waarvan de gemeente oordeelt of het een geschikte locatie betreft voor een standplaats.

De dagen en tijden waarop de standplaatsen ingenomen mogen worden zijn:
Maandag tot en met zaterdag van 7.30 u tot 20.30 uur

Uitzonderingen:
Beuningen winkelcentrum : niet op de dinsdag vanwege de markt en niet op de zaterdag anders dan uitsluitend voor ‘specialiteiten’ (branches die niet door bestaand aanbod vertegenwoordigd zijn).
Winssen : frites/snackwagen ook toegestaan op de zondag.

 

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl > Ondernemen > Beleid