Wat u moet doen als u een uitkering aanvraagt of krijgt

Foto:

GEMEENTE, 7 maart 2013

GEMEENTE, 7 maart 2013

 

Als u een uitkering aanvraagt of een uitkering krijgt, moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen. Doet u dit niet, kunt u een hoge boete krijgen.

Informatieplicht
Een belangrijke verplichting is dat u de gemeente alle informatie moet geven over uw situatie. Dit is de informatieplicht. De informatieplicht betekent dat u de gemeente zo snel mogelijk alle informatie moet geven die belangrijk is voor uw uitkering. De gemeente gebruikt die informatie om te kijken of u in aanmerking komt voor een uitkering. Als u al een uitkering hebt, gebruikt de gemeente de informatie om te kijken of u de uitkering nog terecht hebt. Ook wordt de informatie gebruikt om het juiste bedrag te bepalen.

Veranderingen in uw situatie
Uw persoonlijke situatie is van groot belang voor de uitkering. Als uw persoonlijke situatie verandert, moet u dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente. Het is erg belangrijk dat u dit direct doet. U voorkomt dan problemen.

Om welke informatie gaat het vooral?
• Veranderingen in uw leefsituatie
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, of woont u samen? Dat heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Dus als u bijvoorbeeld gaat samenwonen of scheiden, moet u dat melden.

• Het verrichten van betaald werk
Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan bent u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten te melden.

• Het hebben van eigen vermogen
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels.

Wat gebeurt er als u informatie niet doorgeeft aan de gemeente?
Als u informatie niet aan de gemeente doorgeeft, krijgt u te maken met twee dingen:

• Het (gedeeltelijk) terugbetalen van de uitkering. Als u te veel geld hebt gekregen, moet u dat helemaal terugbetalen;

• Een boete. Deze boete is net zo hoog als de uitkering die u onterecht hebt ontvangen. De minimale hoogte van de boete is € 150,–.

Als u opnieuw informatie niet doorgeeft, wordt de boete nog hoger. Die wordt dan 150% van het bedrag dat u onterecht aan bijstand heeft ontvangen. In dat geval kan uw uitkering ook gedurende drie maanden worden stopgezet.

Voorkom problemen
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Twijfelt u wat u door moet geven? Neem dan vooral contact op met de gemeente. De gemeente informeert u graag wat u doen moet. Voor meer informatie kunt u ook terecht op http://www.weethoehetzit.nl/.

 

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl