Zilveren draagspeld voor Cor Benjamin

Foto:

BEUNINGEN, 28 maart 2013

BEUNINGEN, 28 maart 2013

Als blijk van grote waardering voor zijn langdurige verdiensten voor de gemeenschap van Beuningen kreeg de heer Cor Benjamin uit Beuningen afgelopen donderdag een gemeentelijke zilveren Draagspeld (speld van verdienste) uitgereikt.

In het bijzijn van familie, vrienden en enkele leden van de Senioren Vereniging Beuningen overhandigde loco-burgemeester Geert Hendriks de draagspeld aan Cor.

Cor Benjamin zet zich vanaf maart 1999 in als vrijwilliger voor de Vereniging van Senioren Beuningen. Donderdag trad hij af als bestuurslid en legde hij zijn functies neer. Het bestuur spreekt hun waardering en respect uit voor alle vrijwillige activiteiten (30 tot 40 uren per week) die Cor doet en heeft gedaan voor de vereniging. Het afscheid was een mooi moment om aan hem de gemeentelijke zilveren draagspeld uit te reiken.

In het jaar 2000 heeft Cor zich ingezet voor het werven van nieuwe leden. Dit deed hij samen met de heer Joop Croonen. Avond aan avond gingen zij hiervoor deur aan deur. Het ledenaantal liep van 828 leden in 1999 op tot 1800 leden in 2006. In het jaar 2012 was het aantal leden 1893.

Als bestuurslid (2e penningmeester) verzorgde Cor de inning van de contributies, eigen bijdragen en de cursusgelden. Ook de ledenadministratie viel onder zijn hoede. Hij verwerkte de mutaties, zorgde voor de aan- en afmeldingen bij het KBO en het aanmaken van pasjes (ook voor de zusterverenigingen van de andere kerkdorpen). Ook de gegevens actueel houden voor de bezorging van het verenigingsblad De Cirkel was aan Cor toevertrouwd.