PvdA reageert op visie van BN&M op Oeverwal

Foto:

GEMEENTE, 2 april 2013Afgelopen week heeft Roel van Beuningen namens en volgens Beuningen Nu en Morgen bij Beuningen.nieuws.nl uiteengezet waarom het intrekken van de visie ‘De Oeverwal als Landgoed’ een goed idee is. Ria Straathof, fractievoorzitter van PvdA Beuningen daarover: “Er is volgens Van Beuningen hevige discussie en verdeeldheid ontstaan en daarom wil hij zijn visie nog een keer toelichten. Maar de discussie en verdeeldheid werden veroorzaakt door de fractie van Beuningen Nu & Morgen.””BN&M is vanaf het begin tegenstander geweest van de visie. Die had als doel het bieden van mogelijkheden aan burgers om in het fruitgebied tussen Beuningen en Ewijk landgoederen te stichten. Binnen die landgoederen konden dan, afhankelijk van de grootte van het perceel, 3 tot 9 woningen gebouwd worden. Met de verplichting voor de landgoedeigenaar om er voor te zorgen dat de landschappelijke inrichting door hem gefinancierd en uitgevoerd zou worden. Het uiteindelijke doel: een gebied met nog steeds veel fruitteelt, maar met meer fietspaden, met doorgangen naar de dijk en de uiterwaarden. En met enkele landgoederen waar recreanten zouden kunnen wandelen en genieten van het prachtige landschap, want dat is de Oeverwal!”

GEMEENTE, 2 april 2013

Afgelopen week heeft Roel van Beuningen namens en volgens Beuningen Nu en Morgen bij Beuningen.nieuws.nl uiteengezet waarom het intrekken van de visie ‘De Oeverwal als Landgoed’ een goed idee is.

Ria Straathof, fractievoorzitter van PvdA Beuningen daarover: “Er is volgens Van Beuningen hevige discussie en verdeeldheid ontstaan en daarom wil hij zijn visie nog een keer toelichten. Maar de discussie en verdeeldheid werden veroorzaakt door de fractie van Beuningen Nu & Morgen.”

“BN&M is vanaf het begin tegenstander geweest van de visie. Die had als doel het bieden van mogelijkheden aan burgers om in het fruitgebied tussen Beuningen en Ewijk landgoederen te stichten. Binnen die landgoederen konden dan, afhankelijk van de grootte van het perceel, 3 tot 9 woningen gebouwd worden.

Met de verplichting voor de landgoedeigenaar om er voor te zorgen dat de landschappelijke inrichting door hem gefinancierd en uitgevoerd zou worden. Het uiteindelijke doel: een gebied met nog steeds veel fruitteelt, maar met meer fietspaden, met doorgangen naar de dijk en de uiterwaarden. En met enkele landgoederen waar recreanten zouden kunnen wandelen en genieten van het prachtige landschap, want dat is de Oeverwal!”

“BN&M noemt vier kernelementen die tot het besluit hebben geleid. Alle vier zijn ze volstrekte onzin”, vervolgt mevrouw Straathof.

 1. Geen directe noodzaak, er zijn geen stoppende fruittelers.
  PvdA Beuningen stelt dat het volgende de bedoeling was: als een fruitteler zou stoppen is de eerste optie dat de grond wordt overgenomen door een andere fruitteler. Als dat niet lukt is er de mogelijkheid voor een landgoed. Of er in de afgelopen vijf jaar fruittelers wel of niet zijn gestopt is dus helemaal niet van belang.
 2. a) Te ambitieus plan, b) financiële risico’s te groot, c) lange looptijd van het project.
  a) Ja, het ene College heeft meer ambitie dan het andere, dat klopt. b) Er zijn geen financiële risico’s; als een project zichzelf niet kan bedruipen, gaat het niet door. c) De lange looptijd van het project werd vanaf het begin een groot voordeel gevonden. Gewoon iedere kans die zich voordoet benutten, meer niet.
 3. 3. Rol van de gemeente: geen ontwikkelaar spelen met geld van onze inwoners.
  Dat is dus het ergste onzinargument, maar wel een argument waar veel burgers gevoelig voor zijn. Volksverlakkerij? Wellicht. De gemeente is vanaf het begin nooit van plan geweest om zelf als ontwikkelaar op te gaan treden in de Oeverwal.
 4. Nieuw provinciaal beleid: ladder voor duurzame verstedelijking.
  Dit argument wordt er met de haren bij gesleept. In de omgevingsvisie van de provincie Gelderland van februari 2013 wordt de ontwikkeling van landgoederen nog steeds als serieuze optie meegenomen. Een paar landgoederen verspreid in de Oeverwal met hier en daar een plukje woningen, heeft natuurlijk helemaal niets met verstedelijking te maken.

Wat gaat er nu gebeuren?
Er wordt nog onderzocht of de manier waarop het besluit tot stand is gekomen, wel in orde is. De fractievoorzitter besluit met: “Blijkt daaruit dat het besluit in stand blijft dan zijn de overblijvende mogelijkheden vooral van belang voor de agrariërs in het gebied. Als een agrariër zijn bedrijf beëindigt en hij sloopt een paar bijgebouwen, dan kan hij er huizen voor in de plaats bouwen. En op de resterende, uitstekende, landbouwgrond? Ach, je kunt er altijd nog maïs op zetten. En dat laat misschien nog wel het beste het bedroevend lage ambitieniveau zien van Beuningen Nu & Morgen.”

Gerelateerd(e) bericht(en)
07-04-2013 BN&M: visie van oeverwal tot landgoed
Gebiedsvisie: De oeverwal als landgoed
23-03-2013 Visie “De oeverwal als Landgoed” ingetrokken
28-01-2013 Streep door pilotproject Landgoed Beuningen
16-06-2012 Verzoek nieuw landgoed afgewezen
28-03-2011 Project Landgoed Beuningen

Foto’s en afbeeldingen Oeverwal:
H+N+S Landschapsarchitecten
Franz Ziegler bureau voor architectuur en stedebouw