Provincie moet niet meebetalen aan zandwinningsdrama in Beuningen

Foto:

BEUNINGEN, 6 april 2013De SP is op 20 maart niet akkoord gegaan met een voorstel van Gedeputeerde Staten om de gemeente Beuningen 5 miljoen te geven om hun grote financiële problemen op te lossen. Dat de provincie dit motiveert door zich medeverantwoordelijk maakt voor het failliet van het zandwinningsproject in Beuningen is voor de SP onacceptabel. De SP vindt het onbegrijpelijk dat Gedeputeerde Staten zich medeverantwoordelijk maakt voor het failliet van het zandwinningsproject in Beuningen. De provincie heeft in het verleden samen met de gemeente dit project opgestart. Toen na enige tijd bleek dat dit project geen enkel perspectief bood, is de provincie eruit gestapt. De gemeente ging tegen alle adviezen alleen door met dit project. Het resultaat was dat het project totaal mislukte en de gemeente met verliezen van vele miljoenen is blijven zitten. SP Statenlid Peter Lucassen: “De provincie heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de afloop van dit drama. Dat nu de financiele steun aan de gemeente Beuningen gekoppeld wordt aan aan eerdere betrokkenheid van de provincie bij de zandwinning is onacceptabel. Gedeputeerde Staten halen hiermee een gelegenheidsargument uit de kast dat kant nog wal raakt. Opnieuw heeft dit besluit alle schijn van het willekeurig toekennen van gelden en daarna de argumenten erbij zoeken. Voor de SP-fractie is dat een wezenlijk punt. Op zich was steunverlening zonder die koppeling bespreekbaar geweest.” Tenslotte wordt een gedeelte van het steungeld aan Beuningen toegekend voor een investering in de leefbaarheid van de kern Weurt. De SP-fractie is kritisch over deze plannen omdat daarmee de bestaande voorzieningen in Weurt (school en dorpshuis) uitgehold worden. Over dit onderdeel wordt later een definitief besluit genomen.

BEUNINGEN, 6 april 2013

De SP is op 20 maart niet akkoord gegaan met een voorstel van Gedeputeerde Staten om de gemeente Beuningen 5 miljoen te geven om hun grote financiële problemen op te lossen.

Dat de provincie dit motiveert door zich medeverantwoordelijk maakt voor het failliet van het zandwinningsproject in Beuningen is voor de SP onacceptabel.

De SP vindt het onbegrijpelijk dat Gedeputeerde Staten zich medeverantwoordelijk maakt voor het failliet van het zandwinningsproject in Beuningen. De provincie heeft in het verleden samen met de gemeente dit project opgestart. Toen na enige tijd bleek dat dit project geen enkel perspectief bood, is de provincie eruit gestapt. De gemeente ging tegen alle adviezen alleen door met dit project. Het resultaat was dat het project totaal mislukte en de gemeente met verliezen van vele miljoenen is blijven zitten.

SP Statenlid Peter Lucassen: “De provincie heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de afloop van dit drama. Dat nu de financiele steun aan de gemeente Beuningen gekoppeld wordt aan aan eerdere betrokkenheid van de provincie bij de zandwinning is onacceptabel. Gedeputeerde Staten halen hiermee een gelegenheidsargument uit de kast dat kant nog wal raakt. Opnieuw heeft dit besluit alle schijn van het willekeurig toekennen van gelden en daarna de argumenten erbij zoeken. Voor de SP-fractie is dat een wezenlijk punt. Op zich was steunverlening zonder die koppeling bespreekbaar geweest.”

Tenslotte wordt een gedeelte van het steungeld aan Beuningen toegekend voor een investering in de leefbaarheid van de kern Weurt. De SP-fractie is kritisch over deze plannen omdat daarmee de bestaande voorzieningen in Weurt (school en dorpshuis) uitgehold worden. Over dit onderdeel wordt later een definitief besluit genomen.

Bron: beuningen.sp.nl

 

Gerelateerd(e) bericht(en)
20-03-2013 Provinciale Staten steunt Beuningen
13-03-2013 Steun aan Beuningen komt dichterbij