Caravan op de Morgenster in Beuningen

Foto:

BEUNINGEN, 20 april 2013

BEUNINGEN, 20 april 2013

Op de parkeerplaats bij de Morgenster in Beuningen staat een caravan waarvan de eigenaar niet bekend is.

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:6), omdat de caravan niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd mag staan.

 

Dit geldt overigens ook voor aanhangers, vouwwagens etc. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de handhaver van de gemeente via telefoonnummer 14 024.

Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt de caravan afgevoerd. De kosten voor het verwijderen/stallen van de caravan worden (later) op de eigenaar verhaald. Ook kan de eigenaar een boete verwachten voor het overtreden van het driedagen termijn en het niet hebben van een kentekenplaat op de aanhanger.

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl