Vacatures cliëntenraad Beuningen

Foto:

BEUNINGEN, 24 april 2013

BEUNINGEN, 24 april 2013

De cliëntenraad Beuningen is een onafhankelijke adviesraad.

Deze raad komt op voor de belangen van mensen die zorg of hulp kunnen gebruiken bij het zoeken naar arbeid en/of inkomensondersteuning nodig hebben. Hij adviseert het bestuur van de gemeente bij het nemen van besluiten over deze onderwerpen.

Eenmaal per maand (en maximaal tien maal per jaar) komen de zes leden en de voorzitter van de cliëntenraad bijeen. Dit is altijd op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur. De gemeente Beuningen biedt daarbij ondersteuning. De vergaderingen vragen gemiddeld om één dagdeel voorbereiding per week.

Wat vragen we van u?
De cliëntenraad Beuningen zoekt 3 nieuwe leden.
· Van u verwachten wij dat u ervaring heeft met onderwerpen uit het genoemde werkveld of dat u daar op een andere manier bij betrokken bent.
· Kennis van de gemeentelijke organisatie en van de diverse maatschappelijke instellingen is gewenst.

· U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.

· U bent gemiddeld één dagdeel per week beschikbaar ter voorbereiding van vergaderingen en voor deelname aan regionale en landelijke bijeenkomsten.

Vergoeding
U ontvangt een vergoeding per vergadering die u bijwoont.

 

Belangstelling?
Heeft u belangstelling? Reageer dan vóór 15 mei 2013. Stuur een korte sollicitatiebrief met uw cv naar de voorzitter van de cliëntenraad Beuningen, de heer Henk Peereboom. Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Reageren per e-mail kan ook via clië[email protected]. Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de afdeling Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente Beuningen via telefoonnummer 14 024.

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl