Monumentale schuur in Winssen wordt woonhuis

Foto:

WINSSEN, 10 mei 2013

WINSSEN, 10 mei 2013

Het College van de gemeente Beuningen stelt de raad voor om, in de raadsvergadering van juli 2013, ‘een verklaring van geen bedenkingen’ af te geven om een monumentale schuur aan Poelsestraat 2 in Winssen om te bouwen naar een woning.

Deze verklaring is nodig omdat het toevoegen van een woning niet op de vastgestelde lijst van de gemeenteraad voorkomt. Ook is het ontwikkelen van de schuur tot woning in strijd met de regels van het bestemmingsplan Buitengebied. Daar is een afwijkingsbesluit nodig.

De verklaring van geen bedenkingen en het afwijkingsbesluit worden beide zes weken ter inzage gelegd. Wanneer daar geen zienswijzen op binnenkomen is de coördinator VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving), namens het college bevoegd de vergunning te verlenen.

Foto: Wikimedia