Breng Kenniscentrum online

Foto:

REGIO – Sinds deze week is het Breng Kenniscentrum online. Met www.brengkenniscentrum.nl willen verschillende partijen vernieuwing en ontwikkeling voor en over het regionaal openbaar vervoer optimaliseren.Bundelen
Het doel van het kenniscentrum is om zoveel mogelijk kennis samen te brengen en krachten te bundelen om zo het regionale openbaar vervoer te optimaliseren en daarmee de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stadsregio te verbeteren. Dat kan alleen met een breed draagvlak. Daarom zijn er vele partijen en belangenorganisaties bij betrokken.

Met www.brengkenniscentrum.nl willen de Stadsregio Arnhem Nijmegen, ROCOV Gelderland/Stadsregio, Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hermes/Breng een platform bieden om kennis rond mobiliteit in de regio te ontwikkelen en te delen.
 
www.brengkenniscentrum.nl
Met de website wil het kenniscentrum onderzoeken en blogs publiceren om zo bij te dragen aan kennisdeling en ontwikkeling. De inhoud wordt geproduceerd door studenten of medewerkers van de aangesloten onderwijsinstellingen of door partners uit het netwerk. De publicaties zullen altijd een link hebben met mobiliteit in de regio.
 
De stadsregio en Hermes willen de komende tien jaar samen verder bouwen aan openbaar vervoer in brede zin. Belangrijk is dat het openbaar vervoer van en voor de regio is. Het Breng Kenniscentrum is een goed voorbeeld van succesvolle regionale samenwerking ter verbetering van het OV.