Nacco Materials Handling B.V. wint Milieuprijs

Foto:

NIJMEGEN – De jury besloot dat Nacco in 2012 de meest aansprekende bijdrage leverde aan het milieu. Het gaat om maatregelen die een bedrijf de afgelopen twee jaar heeft
genomen ter verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluid-
en/of geur(hinder), reductie van CO2 en innovativiteit.Uit acht bedrijven zijn HSF Logistics Nijmegen B.V., Nacco Material Handling B.V. en Sappi Nijmegen B.V.  door de jury genomineerd voor de Milieuprijs Westenweurt. De uitreiking aan de uiteindelijke winnaar vond plaats op 6 juni 2013.

De jury over Nacco Material Handling
Nacco Nijmegen is in 1953 begonnen als een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Hyster, dat in 1989 door Nacco werd overgenomen. De Nijmeegse vestiging is voor Nacco het wereldwijde expertise centrum voor assemblage en productontwikkeling van container handling equipment en zware heftrucks.

Het bedrijf kwam in zwaar vaarwater door de terugval van de vraag in 2009, maar
heeft werktijdverkorting en deeltijd WW aangegrepen om de productielijn en producten te ver nieuwen. Dat heeft geleid tot sterke vermindering van de uitstoot van vluchtige stoffen en producten die het van de concurrentie winnen vanwege hun lage brandstofver bruik.

Tal van kleine verbeteringen zijn aangebracht in het transport van onderdelen waardoor beschadigingen voorkomen worden en daarmee de noodzaak om delen over te spuiten. Het verbruik van gas en stroom per ton product is drastisch afgenomen. Het bedrijf heeft in samenwerking met de gemeente bij het bedrijf een haven aangelegd, die het mogelijk maakt om de compleet gemonteerde producten per ponton naar de zeehavens te transporteren waarvandaan ze verder worden verscheept naar de klanten. Daardoor vervalt transport met tientallen vrachtwagens per keer over de weg.

Over de uitslag
Ben Dankbaar namen de jury: “Het zijn drie zeer ongelijksoortige bedrijven, die door de jury toch op de een of andere manier met elkaar vergeleken moesten worden.
Alle drie bedrijven tonen een duidelijke bereid heid om te investeren in milieu. Ze doen meer dan ze wet telijk moeten doen en soms ook meer dan pure rendementsoverwegingen vereisen.”

Nacco heeft de achter ons liggende jaren gebruikt om zichzelf en zijn producten opnieuw uit te vinden. Het moet gewaardeerd worden dat het moederbedrijf de vestiging in Nijmegen daarvoor de ruimte heeft gegeven. De nieuwe producten zijn voorbeeldig in hun milieuprestaties, maar het is natuurlijk gemakkelijker om de milieuprestaties van een truck te verbeteren dan die van een rol papier. Nacco heeft daarnaast ook veel aandacht besteed aan het verminderen van milieueffecten in de gehele keten.

Techniek is geen synoniem voor vuile handen
De fabriek heeft veel indruk gemaakt op de jury vanwege de werkelijk zichtbare kwaliteit van de organisatie. Alles ziet er “spic en span” uit, alles heeft zijn plaats en je kunt er bij wijze van spreken van de vloer eten. Mensen die denken dat werken in de techniek iets is waar je vuile handen van krijgt, zouden eens bij Nacco moeten gaan kijken.

De Milieuprijs is een initiatief van de gemeenten Nijmegen en Beuningen en ondernemersvereniging TPN-West. Het is de derde keer dat de prijs wordt uitgereikt. Eerdere edities waren in 2007 en 2009.

Tot eind maart konden bedrijven genomineerd worden of zichzelf aanmelden. De winnaar is het bedrijf in Nijmegen-West en Weurt dat in 2012 de meest aansprekende bijdrage leverde aan het milieu. Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten, heeft de inzendingen bekeken

Bron: www.westenweurt.nl/milieuprijs