Vanaf februari 2014 openbare oplaadpalen 

Foto:

De Stadsregio Arnhem Nijmegen en Regio FoodValley besteden een tienjarige concessie (vergunning) aan voor plaatsing en exploitatie van openbare oplaadpalen. Het gaat om e-laadpalen voor elektrische auto’s van particulieren of bedrijven die niet op hun eigen terrein kunnen opladen. De eerste laadpalen worden in februari 2014 geplaatst.Markt aan zet voor  plaatsingen
Begin 2013 is het aantal (hybride) elektrische auto’s in Nederland toegenomen tot circa 8.000 voertuigen. Vanwege de succesvolle opmars van elektrisch rijden neemt de stichting e-laad, geen nieuwe aanvragen voor oplaadpunten in de openbare ruimte meer in behandeling. Dat betekent dat de markt nu aan zet is voor het plaatsen en onderhouden van e-laadpalen.

Stadsregio Arnhem Nijmegen en Regio FoodValley bereiden nu een
aanbesteding voor. De gunning vindt dit najaar plaats. Op basis van de
gunning kunnen individuele gemeenten in de twee regio’s een contract
sluiten met de leverancier. Naar verwachting worden de eerste laadpalen
februari 2014 geplaatst. De concessie heeft een looptijd van 10 jaar.

Inrichting van de openbare ruimte
De gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitrol van elektrisch
vervoer als het gaat om de realisatie van laadinfrastructuur op openbaar
terrein. De gemeenten zijn immers beheerder en eigenaar van de openbare
ruimte. Marktpartijen kunnen straks inspelen op de vraag van automobilisten en wagenparkbeheerders naar e-laadpalen in de openbare ruimte.

Elektrisch rijden in heden en verleden

Bron: destadsregio.nl