Gemeenten stadsregio krijgen 6.000.000 euro

Op 26 juni  hebben Provinciale Staten (PS) een positief besluit genomen
over de regionale aanvraag voor de tweede deel van de Regio- en
Stadscontracten 2012-2015. De aanvragen van de regiogemeenten van de
Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben een totale omvang van  € 6.000.000,-.
Dit bedrag komt bovenop de reeds toegekende € 15.000.000,- in 2012.Met de middelen wil de regio inzetten op een forse ondersteuning van de regionale sociale agenda. Hiervoor heeft de regio een bedrag een van 3,8 miljoen euro co-financiering ontvangen. Daarnaast heeft de regio middelen toegekend gekregen om nogmaals te kunnen investeren in groene economie, vitale kernen en wijken, duurzaam wonen en bereikbaarheid van voorzieningen en beschikbaarheid van voorzieningen.

De stadsregio heeft samen met eenentwintig gemeenten vanaf de zomer van 2011 gewerkt aan de totstandkoming van het Regioprogramma 2012-2015. PS heeft in juni 2012 ingestemd met het Regioprogramma, als basis voor een groot aantal projecten in de stadsregio. Tegelijkertijd is toen is een bedrag van € 15.000.000,- aan de regio voor de diverse projecten toegekend. Kees Luesink, portefeuillehouder stadsregio: “Voor de tweede tranche hebben we dezelfde systematiek gebruikt en is het ons opnieuw gelukt om met de 20 regiogemeenten tot overeenstemming over het programma te komen. Wij zijn erg blij met de goedkeuring van PS op dit aanvullende programma”.