Mythe rond inschrijving Vierdaagse

De criteria die zullen gelden voor de inschrijving voor de 98ste
Vierdaagse in 2014, worden pas begin 2014, kort voor de opening van
inschrijving begint, bekend gemaakt. Om mythevorming rond de
inschrijving te voorkomen, benadrukt Stichting DE 4DAAGSE dat door
alleen maar te starten in de 97ste editie, en vervolgens de tocht niet
reglementair te voltooien, géén aanspraak gemaakt kan worden op een
eventuele voorkeurspositie voor een volgende Vierdaagse.De regelgeving tot en met de 97ste Vierdaagse geeft aan dat iedereen die ooit de Vierdaagse reglementair heeft volbracht en beloning 1 heeft behaald, vrijgesteld is van loting voor de eerstvolgende Vierdaagse. In het zogenaamde ‘Limiteringsprotocol’, het reglement waarin het maximaal aantal toelaatbare inschrijvingen wordt vastgesteld, staat het heel duidelijk: ‘Indien het quotum (46.000 voor de 97ste Vierdaagse) is overschreden vindt loting plaats onder degenen die hebben ingeschreven voor deelname aan de 97ste Vierdaagse met als beoogd te behalen beloning: beloning 1.’

Geruchten
“De meest vreemde en uit de lucht gegrepen regels doen de ronde waarmee aspirant Vierdaagselopers denken te kunnen uitkomen onder een eventuele loting. Niets aantrekken van alle geruchten en verhalen. Alleen de regels die in het Limiteringsprotocol van het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE worden bepaald, zijn geldig”, aldus woordvoerder André Sonneville van Stichting DE 4DAAGSE.

“Het Limiteringsprotocol wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, nadat de voorgaande Vierdaagse uitvoerig is geëvalueerd. In november en december worden de besluiten genomen en in januari van het nieuwe jaar worden die gecommuniceerd, zodat deelnemers op tijd weten hoe de inschrijving voor de dan komende Vierdaagse zal verlopen.”

Limiteringsprotocol voor de 100ste
Voorzitter Johan Willemstein van Stichting DE 4DAAGSE kondigde voorafgaand aan de 97ste Vierdaagse aan dat al in het voorjaar van 2014 het Limiteringsprotocol voor de 100ste Vierdaagse in 2016 bekend wordt gemaakt. “Zodat werkelijk iedereen op tijd weet hoe het voor die jubileumeditie van de Vierdaagse geregeld is.”

Bron: www.4daagse.nl