Wandelende 80-plussers zijn uitstekend voorbereid

Foto:

Tachtigplussers die de Nijmeegse Vierdaagse lopen zijn zeer goed
voorbereid, gemiddeld trainen zij zo’n 1000-1500 km voorafgaand aan de
wandeltocht. Toch viel een kwart uit in de eerste drie dagen. De hitte
in combinatie met een verminderde dorstprikkel speelt hierbij
waarschijnlijk een grote rol. Dit blijkt uit de eerste, voorlopige
onderzoeksresultaten van inspanningsfysioloog prof. dr. Maria Hopman en
haar team van het UMC St Radboud. In totaal gingen 245 tachtigplussers
van start in de 97ste Nijmeegse Vierdaagse. Vijftig van hen deden mee
aan het Vierdaagseonderzoek van Hopman, uitgevoerd in samenwerking met
VGZ.Mindere dorstprikkel
Uit de eerste resultaten blijkt dat de groep tachtigplussers gemiddeld voor de 20ste keer aan de Vierdaagse deelneemt. Zij hebben daarvoor 1000 – 1500 km getraind, velen wandelen dagelijks een uur of meer. Hopman: “Ondanks deze uitstekende voorbereidingen zien we toch dat een kwart van de 245 gestarte deelnemers na drie dagen is uitgevallen.

De verklaring hiervoor is waarschijnlijk het warme weer. Ouderen transpireren minder en ze hebben ook een minder goede dorstprikkel. Beide aspecten maken wandelen in de hitte lastiger. De eerste resultaten bevestigen dit. De ouderen drinken te weinig en hun temperatuur ligt tijdens het wandelen wat hoger dan bij de jongere wandelaars.”

Bewegen en blijven bewegen
Van de onderzochte 80-plussers geeft 30 procent zichzelf een rapportcijfer 9 of hoger voor de gezondheid (gemiddeld 8,3) en 45 procent geeft zichzelf een rapportcijfer 9 of hoger voor de kwaliteit van leven (gemiddeld 8,5). Ter vergelijking, het hele vierdaagselegioen scoort voor gezondheid en kwaliteit van leven, het rapportcijfer 7,9 en 8,1 respectievelijk.

Van de tachtigplussers heeft 30 procent in het afgelopen jaar geen huisarts bezocht en 50 procent heeft geen specialist gezien. Het geheim van vitaal oud worden lijkt vooral samen te hangen met veel bewegen en blijven bewegen. Daarnaast blijven deze ouderen zichzelf ook op het cognitieve vlak uitdagen en ontwikkelen.

Vierdaagseonderzoek

Maria Hopman van het UMC St Radboud deed onderzoek naar het geheim van de gezonde “Walking Golden Oldies” en naar de vraag welke rol genen en gedrag spelen bij succesvolle veroudering. In het Vierdaagse gezondheidsonderzoek keken de onderzoekers zowel naar de rol van het gedrag (leefstijl) als de invloed van de genen op gezond ouder worden. Om de genetische factoren te ontrafelen, zijn ook kinderen en kleinkinderen van de 80-plussers onderzocht. Er is onder meer gekeken naar leefstijl (voeding, roken, overgewicht) en levensinstelling. Ook hebben de 80-plussers een temperatuurpil geslikt om te zien hoe ze reageren op de zware fysieke inspanning.

De definitieve resultaten zijn naar verwachting eind september beschikbaar.