Regiotaxi Gelderland: OV-advies voortaan bindend

Op 1 augustus veranderen de spelregels van Regiotaxi Gelderland voor reizigers die niet over een reispas met een Wmo-indicatie beschikken. Eén op de tien reizigers van de regiotaxi heeft een OV-pas. Op dit ogenblik ontvangen zij bij het reserveren van een rit een OV-advies als het reizen met het gewone openbaar vervoer een goed alternatief is. Dit OV-advies is nog vrijblijvend, maar vanaf 1 augustus niet meer.Deze maatregel is nodig om de regiotaxi ook in de toekomst beschikbaar te houden voor OV-reizigers die te ver van een bushalte wonen of naar een bestemming moeten die niet met het openbaar vervoer bereikbaar is.

Wat verandert er?
Momenteel krijgen OV-pashouders die een rit reserveren een vrijblijvend OV-advies. Met ingang van 1 augustus wordt dit een bindend OV-advies. Reizigers met een OV-pas die een rit willen maken die ook met het OV gemaakt kan worden, moeten voortaan van dat openbaar vervoer gebruik maken.

Bij het aanmelden van de rit wordt bepaald of de rit ook met het openbaar vervoer gemaakt kan worden. Uiteraard kan de reiziger ook besluiten om de rit toch met de regiotaxi te maken, maar dan betalen ze het reguliere tarief voor de rit (€ 3,90 in plaats van € 2,00 per zone).
 
Wanneer OV-advies?
Om te bepalen of de gevraagde verplaatsing per openbaar vervoer gemaakt kan worden, maakt Regiotaxi Gelderland gebruik van de nationale reisplanner van 9292. Een OV-verbinding wordt als alternatief beschouwd als:

  • de looptijd van of naar de dichtstbijzijnde bushalte niet meer dan 10 minuten (circa 600 meter) is
  • er sprake is van maximaal 1 overstap
  • de reistijd in het OV voor een korte rit (1 of 2 zones) hooguit 15 minuten langer duurt dan dezelfde rit met de taxibus. Voor ritten van 3 of meer zones mag dat hooguit 30 minuten zijn
  • de reis per openbaar vervoer ligt tussen een kwartier vóór en drie kwartier na het door de reiziger gewenste vertrektijdstip.

Voor wie?
Het verplichte OV-advies is niet van toepassing op de reizigers met een WMO-reispas. Het vervoergebied van Regiotaxi Gelderland is onderverdeeld in vijf regio’s: Achterhoek, Noord-Veluwe, Rivierenland, Stedendriehoek en De Vallei. Welke gemeenten binnen deze regio’s vallen kunt u via deze link opzoeken.
Inwoners van de gemeente
Beuningen maken geen gebruik van Regiotaxi
Gelderland maar van de Stadsregiotaxi. De maatregel is daarom niet op de inwoners van de gemeente
Beuningen van toepassing. 

Bron: gelderland.nl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook?
Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.
Liever via Twitter? Volg ons dan via @beuningennieuws
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _