Rabobank Rijk van Nijmegen en Rabobank Groesbeek-Millingen voornemens te fuseren

Directies van beide banken zijn gesprekken gestart over de invulling van
de voorgenomen fusie. Directievoorzitters Annemarie van den Berg
(Rabobank Rijk van Nijmegen) en Jorrit van Eck (Rabobank
Groesbeek-Millingen aan de Rijn) benadrukken allebei dat ze het
belangrijk vinden een goede dienstverlening aan leden en klanten te
kunnen blijven waarborgen. Naar verwachting tekenen beide banken in
september een intentieovereenkomst.

Ontwikkelingen
De financiële wereld is volop in beweging. “Klanten regelen hun bankzaken steeds vaker digitaal”, stelt Jorrit van Eck, directievoorzitter van Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn. “Dit leidt tot een sterke toename van dienstverlening via telefoon en internet; tegelijkertijd zien we een daling optreden in de fysieke klantcontactmoment op de kantoren. Deze ontwikkeling, gecombineerd met de aangescherpte wet- en regelgeving legt een grote druk op de organisatie van Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn.

Na gesprekken met de Raad van Commissarissen en de ledenraad was al snel duidelijk dat een andere koers nodig was. Samenwerking met een buurbank kwam als meest realistische optie naar voren om de continuïteit van dienstverlening voor onze leden en klanten en behoud van werkgelegenheid voor onze medewerkers te garanderen”.

“Voor Rabobank Rijk van Nijmegen is buurbank Groesbeek-Millingen aan de Rijn een voor de hand liggende fusiepartner”, aldus Annemarie van den Berg, directievoorzitter van Rabobank Rijk van Nijmegen. “Zowel Groesbeek als Millingen aan de Rijn maken onderdeel uit van het Rijk van Nijmegen en door onze krachten te bundelen kunnen we alle leden en klanten in het Rijk van Nijmegen nog beter van dienst zijn. Samen vormen we een sterke bank in de regio”.

Het vervolg
Directie en Raad van Commissarissen van beide banken gaan de komende maanden met elkaar in gesprek over hoe beide banken een mogelijke fusie samen vorm gaan geven. Dit resulteert in een intentieverklaring. Hierin wordt onder andere vastgelegd wat het gezamenlijke doel van beide banken met betrekking tot de fusie is en wat de tijdslijnen zijn.Waarschijnlijk zal in september deze intentieverklaring door beide banken ondertekend worden. Om het hele fusieproces goed voor te bereiden is een projectorganisatie ingericht waarin beide banken vertegenwoordigd zijn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
Beuningen – Ewijk – Weurt – Winssen?
c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c Klik “Vind ik leuk” op Facebook
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h of volg ons via Twitter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _