Stroomlijn: onderhoud van begroeiing in de uiterwaarden

Foto:

REGIO – Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied tegen overstromingen. Teveel begroeiing in de uiterwaarden kan de rivierafvoer belemmeren. Voor het programma Stroomlijn verwijdert Rijkswaterstaat bomen en struiken op plaatsen waar het water het hardste stroomt.Rijkswaterstaat maakt voor de uitvoer van de werkzaamheden gebruik van een extern bureau. Dit bureau neemt, voordat de werkzaamheden starten, contact op met de eigenaren van terreinen waar begroeiing moet worden verwijderd.

Met de eigenaren van terreinen waar mogelijk méér dan 0,5 hectare begroeiing in de uiterwaarden moet worden verwijderd, neemt Rijkswaterstaat binnenkort contact op. Deze eigenaren ontvangen eind september per brief een uitnodiging voor een informatief gesprek met medewerkers van Rijkswaterstaat.

De gesprekken vinden dit najaar plaats.

Aanpak van Stroomlijn in deelgebieden
Het programma Stroomlijn omvat het hele rivierengebied tussen Maastricht, Kampen en Rotterdam (de Rijn- en Maastakken). De werkzaamheden worden gefaseerd aangepakt in verschillende deelgebieden. Het werk wordt voorbereid in samenwerking en overleg met terreineigenaren, pachters, beheerders, gemeenten, vergunningverleners en (lokale) belangengroepen op het gebied van natuur en landschap.

Rijkswaterstaat selecteert een extern bureau om het werk uit te voeren. Deze werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden en opstellen van de plannen, het regelen van de benodigde vergunningen en het uitvoeren van de werkzaamheden (kappen, snoeien, etc.). Dit gebeurt in goed overleg met de belanghebbenden.

stroomlijn

Gerelateerd(e) bericht(en)
19-07-2013 Start werkzaamheden in de Beuningse Uiterwaarden
16-02-2013 Aanpak doorstroming hoogwater vertraagd
27-09-2012 Veldexcursie in de Beuningse Uiterwaarden
04-06-2012 Dijkmagazijn: Natuurontwikkeling nu en straks in Beuningen
30-05-2012 Doorstroming hoogwater verbeteren in Beuningse Uiterwaard
.

Meer info op: www.rws.nl