Meer GELD(erland) uit uw evenement

Ook zo benieuwd hoe u van uw evenement een A-merk kunt maken en de economische impact ervan kunt vergroten? Kom dan vrijdag 27 september naar het Provinciehuis in Arnhem.Op deze middag presenteert de provincie Gelderland samen met bureau BMC en de Hogeschool Arnhem Nijmegen de (financiële) instrumenten uit het nieuwe evenementenbeleid. Tips en suggesties, wat wel en wat niet te doen om de economische spin-off te vergroten zijn verwerkt in handreikingen. Hoe u van de verschillende instrumenten gebruik kunt maken, en welke voor u interessant zijn, wordt uitgelegd op de bijeenkomst vrijdagmiddag 27 september.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 uur Ontvangst
13.00 uur Welkomstwoord door gedeputeerde Jan Markink
13.10 uur Presentatie Gelders evenementenbeleid door de Marie-José Ruiken
13.30 uur Presentatie Algemene Handreiking door BCM/HAN met voorbeelden uit de praktijk
14.15 uur Pauze Intermezzo
14.45 uur Werksessies voor sport en cultuur
15.45 uur Plenaire terugkoppeling
16.15 uur Afsluiting met borrel

Verbinden
Het evenementenbeleid richt zich op het zoeken van verbinding met het lokale en regionale bedrijfsleven en het leggen van dwarsverbanden tussen bedrijfsleven, overheden, sport en cultuur. Het beoogt ook dat evenementenorganisaties van elkaar leren. ‘Ik vind het belangrijk dat kennis en kunde gedeeld worden’, aldus gedeputeerde Jan Markink. ‘De ervaringen die we het afgelopen jaar hebben opgedaan, hebben we in het evenementenbeleid verwerkt en gaan we op talrijke manieren delen.’

Vliegwiel
Een sterk evenement dat veel bezoekers trekt, kan ook als een vliegwiel voor afgeleide economische activiteiten, investeringen en bestedingen werken. Samenwerking met lokale en regionale ondernemers, maar ook andere cross-overs, vernieuwende verbindingen, kunnen het evenement aantrekkelijk(er) maken en nieuwe doelgroepen aanspreken. Of de financiële basis van het evenement zelf versterken.

Doelgroep, locatie en aanmelden
De bijeenkomst is bedoeld voor (regionale) pers en iedereen die betrokken is bij het organiseren van Gelderse evenementen op het gebied van sport en cultuur en daar graag meer uit wil halen. De bijeenkomst is in de Zuidgalerij van het Provinciehuis in Arnhem. U kunt aanmelden via het digitaal aanmeldformulier. Na inschrijving ontvangt u het definitieve programma.

Bron: www.gelderland.nl