Hans Ruijs stopt als voorzitter Vierdaagsefeesten

NIJMEGEN – In het bestuur van de stichting ACBN, dat tevens het bestuur vormt van
de stichting Vierdaagsefeesten, heeft voorzitter Hans Ruijs te kennen
gegeven dat hij zijn functie ter beschikking stelt.Hans Ruijs heeft zich de afgelopen 4 jaar als voorzitter van de stichting ACBN met veel inzet en plezier ingezet voor de verdere professionalisering van o.a. de Vierdaagsefeesten. Hij heeft besloten dat hij niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn, omdat hij zich bezig wil gaan houden met andere inspirerende uitdagingen.

Hans Ruijs: “Vier jaar geleden ben ik binnengehaald omdat men een ‘ondernemende kartrekker’ zocht. Wel nu. Die rol heb ik met plezier vervuld. Mijn aandacht heb ik onder meer gericht op de verbinding met het regionale en Nijmeegse bedrijfsleven. Per slot zijn zij de founding fathers van het feest. Daarnaast wilde ik het feest landelijk sterker positioneren. Inmiddels is dit grootste feest van Nederland het tweede merk geworden binnen de top-evenementen. Hiermee zijn wij interessant geworden voor professionele sponsoren. Het is dan ook een geweldig feest. Het genereert innovatief denken, stimuleert de economie, biedt een podium aan cultuur en voor alles: het zet Nijmegen op de kaart en het is een fantastisch leuk feestje. Daarvoor ook dank aan het hele team van het projectbureau ACBN die daar al deze jaren snoeihard aan heeft meegewerkt.”

Onder voorzitterschap van Hans Ruijs en door zijn persoonlijke inzet is onder meer tot stand gekomen:
• Het brengen van nieuw elan in de feesten door ontwikkeling van de visie voor een bredere programmering: theater, kinderen, familie enz. Minder grote artiesten, meer spreiding.
• Het realiseren van meer betrokkenheid van de stad en het regionale bedrijfsleven bij de feesten. Het zoeken naar de verbinding, onder meer door het nemen van initiatief bij de oprichting van het ambassadeursnetwerk dat momenteel 150 leden telt.
• Het zoeken van een nauwere samenwerking met de marsen en gemeente om te komen tot een gezamenlijke visie.
• Het inbrengen en uitvoering geven aan het begrip professionele marketing en communicatie. Het opbouwen van landelijke bekendheid binnen het grotere sponsoren-netwerk.
• Het introduceren en implementeren van een adequate commerciële houding incl. structuur bij het projectbureau ACBN.
• Het realiseren van een bedrijfsmatig meer verantwoorde financiële positie van de Vierdaagsefeesten.
• Het ingrijpen in projecten die financieel zwaar drukten op het budget van de Vierdaagsefeesten, zoals het hoofdpodium op de Waalkade, waardoor geld vrijkwam voor nieuwe programmering.
• Het concreet werven van sponsors en zorgen voor langer lopende contracten.
• Het aangaan van samenwerkingen en verbinding zoeken met landelijke sponsorpartijen.