Rijk en provincies samen verantwoordelijk voor natuurbeleid

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies hebben afspraken gemaakt over een Natuurpact: de Hoofdlijnennotitie van het nieuwe natuurbeleid. De provincies worden nu geheel verantwoordelijk om samen met de maatschappelijke organisaties het natuurnetwerk te realiseren.De partijen willen in 2027 minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken. De beperkingen in de economische ontwikkelingsruimte door de stikstofemissie worden weggenomen. Daarmee zijn 40.000 extra banen gemoeid. De door het Rijk voor natuur aangekochte gronden worden overgedragen aan de provincies. Er is in totaal tot en met 2017 800 miljoen euro beschikbaar en daarna structureel 200 miljoen euro per jaar.
 
200 miljoen hard nodig
Gedeputeerde Van Dijk namens het Interprovinciaal Overleg (IPO): ’Rijk en provincies zijn samen verantwoordelijk voor het natuurbeleid. We zijn blij dat de gereserveerde middelen voor natuur onze kant op komen. Het staat in de begrotingswet en we zullen iedereen in 2015 herinneren aan deze belofte. Want dat geld is geen luxe en bovenal een investering in een goede en perspectiefrijke economie. Gemiddeld 200 miljoen euro extra per jaar is hard nodig om de ambities te kunnen realiseren.’
 
Afspraken
Het Natuurpact is met de provincies opgesteld, want zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van natuur in Nederland. Maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol bij de uitvoering van het natuurbeleid. Het is daarom van groot belang dat de provincies met de belangrijke maatschappelijke organisaties afspraken hebben gemaakt over de realisatie en het beheer van het robuuste natuurnetwerk.
 
Economie
Economie en natuur gaan hand in hand in de overeenstemming. Economische bedrijvigheid die samenhangt met de aanleg van de nieuwe natuurgebieden levert elk jaar 1.000 tot 1.500 arbeidsplaatsen op.
 
Robuust Natuurnetwerk
Er komen extra hectares natuur bij, waardoor het natuurnetwerk robuuster wordt. Naast aankoop van nieuwe gebieden worden ook de al eerder gekochte gronden ingericht voor natuur. In 2027 moet er bij elkaar 80.000 hectare nieuwe natuur zijn ontstaan. Er worden belangrijke natuurverbindingen tot stand gebracht. Dat gebeurt onder meer met natuur langs de vele grote en kleine rivieren en beken die Nederland rijk is. Zo ontstaat een groen en blauw natuurnetwerk.

Bron: gelderland.nl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
Beuningen – Ewijk – Weurt – Winssen?
c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c Klik “Vind ik leuk” op Facebook
ma217sh78zjqd4t0nr9udgarz of ontvang de Nieuwsbrief
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h of volg ons via Twitter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _