Provincie Gelderland investeert 250 miljoen in economie en werkgelegenheid

Foto:

REGIO – De provincie Gelderland wil 250 miljoen euro investeren in de economie van Gelderland.
Vanwege de economische crisis en aanhoudende recessie hebben
Provinciale Staten in juni dit jaar gevraagd om extra investeringen
bovenop de 825 miljoen die al afgesproken was in het coalitieakkoord.Gedeputeerde Staten stellen voor om een impuls van 250 miljoen euro in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur te investeren. Dit levert 3.000 tot 4.000 mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens 1.800 tot 2.200 leerwerkplaatsen voor jongeren. De projecten kunnen direct na besluitvorming in november starten. Binnen twee jaar moet er zichtbaar resultaat zijn. “De crisis is nu, mensen verliezen nú hun banen en bedrijven hebben het zwaar. Dan moet je niet nog jaren gaan plannen en praten maar ook snel aan de slag gaan”, aldus gedeputeerde financiën Jan Markink.

Met de impuls wil de provincie de Gelderse economie een steuntje in de rug geven in zware tijden. Ze wil projecten en sectoren aanjagen en versnellen. Van de € 250 miljoen wordt € 50 miljoen revolverend ingezet. Met andere woorden dit komt aan het einde van het traject weer terug voor andere projecten ten gunste van de Gelderse samenleving.

overzicht-provincie

Snelle voortgang en flexibiliteit
Voorgesteld wordt om binnen de investeringsimpuls te gaan werken met een ‘bonus/
malus systematiek’. De malus houdt in dat de financiën voor een een project worden teruggetrokken als het in de periode medio 2014-2015 niet van de grond komt. Het bedrag dat daardoor vrijkomt kan dan geïnvesteerd worden in een ander project.
Hiermee wordt flexibiliteit ingebouwd om voldoende voortgang in de besteding van de
investeringsimpuls te behouden.

Samen met partners
Gedeputeerde Staten hebben er al het vertrouwen in dat het pakket  investeringen dat ze aan de Staten voorleggen ook snel en succesvol uitgevoerd kan worden en tot werkgelegenheid zal leiden. Wel benadrukken ze dat de provincie slechts een deel kan bijdragen. Ook het bedrijfsleven, de ondernemingen en gemeenten zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Bron: www.gelderland.nl