Vanaf vrijdag WiFi in Marikenstraat Nijmegen

Aanstaande vrijdag, 11 oktober 2013, wordt om 11.00 uur het eerste vrij
toegankelijke WiFi –zone geopend. Daarmee is de Marikenstraat de eerste
winkelstraat in Nijmegen waar bezoekers kosteloos van WiFi gebruik
kunnen maken.Bezoekers kunnen in de Marikenstraat direct – zonder inlogcodes en zonder reclame – gebruik maken van deze extra service.

Het realiseren van het WiFi-netwerk maakt onderdeel uit van het Actieplan Bruisende Binnenstad. De gemeente realiseert in het kader van dit Actieplan, samen met onder andere het Huis voor de Binnenstad, projecten die de binnenstad in economisch opzicht aantrekkelijker en bruisender maken. 

Het Huis voor de Binnenstad is nu in gesprek met  andere straten die ook
aan willen sluiten bij het netwerk. Onder andere de Molenpoortpassage
heeft aangegeven snel aan te willen sluiten. Het
streven is om een zo groot mogelijke dekking in de binnenstad te
realiseren.