Ruim baan voor de fiets in Nijmegen

Fietsers in steden moeten meer ruimte krijgen. Dat bepleit D66-Kamerlid
Stientje van Veldhoven vandaag tijdens het debat over de begroting van
Infrastructuur & Milieu in de Tweede Kamer. Van Veldhoven: “Fietsen
is goed voor de bereikbaarheid van onze steden. En hoe meer mensen de
fiets pakken in plaats van de auto, hoe minder luchtvervuiling in onze
steden. Dat is goed voor de gezondheid van de bewoners.”Plannen
Het D66-Kamerlid pleit onder meer voor goede doorfietsroutes in steden, waar fietsers zo min mogelijk worden gehinderd door overig verkeer. Daarnaast ziet ze graag dat op transferia voldoende overstapmogelijkheden zijn om van OV naar fiets of van eigen vervoer naar fiets over te stappen. Ook kan er slimmer gebruik worden gemaakt van lege ruimtes rond stations, zodat er meer fietsenstallingen gebouwd kunnen worden. Van Veldhoven vraagt minister Schultz van Haegen (VVD, I&M) serieus naar alle voorstellen te kijken en een voortrekkersrol te nemen. De verantwoordelijkheden voor goede fietsfaciliteiten zijn namelijk versnipperd over verschillende bestuurslagen. Van Veldhoven: “Betere fietspaden en meer stallingen kunnen echt het verschil maken voor fietsers in onze steden. Samen met provincies, gemeenten en OV-bedrijven als NS en ProRail zou de minister met concrete plannen moeten komen.”

Nijmegen
Het pleidooi van Van Veldhoven kan rekenen op de steun van D66-lijsttrekker in Nijmegen Rob Jetten. Ook in Nijmegen is het verbeteren van de fietsmobiliteit een punt van aandacht. Jetten: “Dankzij D66 loopt Nijmegen voorop met snelfietsroutes: comfortabele fietsverbindingen met dorpen en steden in de regio. De komende jaren blijven we ons daar voor inzetten. Ook in de stad zelf willen we fietsers meer ruimte geven. Met fietsstraten in de binnenstad, uitbreiding van het aantal fietsrekken en langer groen licht voor fietsers op kruispunten.”

Stallingen
Binnenkort openen er twee grote fietsenstallingen in Nijmegen mede op initiatief van D66. In de binnenstad komt er ruimte voor 1000 fietsen en bij het centraal station kunnen begin 2014 nog eens 3000 extra mensen voortaan hun fiets parkeren. De lijsttrekker van D66 Nijmegen geeft vast een vooruitblik in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Jetten: “D66 Nijmegen wil de binnenstad met een grote, gratis bewaakte fietsenstalling in de Van Schevichavenstraat nog aantrekkelijker maken voor fietsers. En in straten met veel studentenhuizen willen we extra fietsenklemmen plaatsen om overlast voor de buurt te voorkomen.”