Brandweer Gelderland-Zuid wil slimmer organiseren

Foto:

De burgemeesters van de achttien gemeenten, die samen het algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vormen, namen eind
oktober 2013 een aantal besluiten over de brandweer. Het algemeen
bestuur stemde in met het opstellen van een nieuw dekkingsplan en met de
bezuinigingsvoorstellen.Tevens besloot het bestuur tot vervanging van de twee blusboten in de regio. De burgemeesters werden tijdens de vergadering ook geïnformeerd over de toekomstvisie op de brandweerzorg, waarmee de brandweer in Gelderland-Zuid de komende jaren richting geeft aan de doorontwikkeling van de organisatie.

Bezuinigen
De gemeenten worden geconfronteerd met forse bezuinigingen. Dit heeft gevolgen voor de brandweer, die hierdoor minder geld krijgt van de gemeenten in de regio. Brandweer Gelderland-Zuid is dit jaar al gestart met het invoeren van bezuinigingen, maar moet in totaal  € 1.334.000  bezuinigen (5% van de begroting), met ingang van 2015.

De brandweer zegt de bezuinigingen verantwoord te kunnen realiseren, dankzij de regionalisering. De brandweer in Gelderland-Zuid is per 1 januari jongstleden één regionale organisatie geworden. Door de  intensieve samenwerking tussen de acht brandweerclusters in de regio en een gezamenlijke regionale aanpak blijkt nu al dat er efficiënter gewerkt kan worden.

Blusboten en nieuw dekkingsplan
De blusboten De Gelderland (gestationeerd in Nijmegen) en De Batouwe (gestationeerd in Tiel) worden vervangen. De bedoeling is dat de nieuwe blusboten medio 2015 operationeel zijn. Ook wordt een nieuw dekkingsplan opgesteld. Een dekkingsplan zorgt voor de inrichting van personeel, materieel en uitruklocaties, waarmee de brandweer, binnen normtijden, goed moet presteren

Toekomstvisie
Kern van de toekomstvisie is dat de brandweer zich meer gaat richten op de zogenaamde voorzijde van de veiligheidsketen, oftewel op het voorkomen van incidenten (preventie). Daar is de meeste winst in veiligheid te halen. Brandbestrijding/incidentbestrijding (repressie) blijft daarnaast ook belangrijk.

Bron: www.vrgz.nl