70 Miljoen voor extra energiezuinige huurwoningen

De woningcorporaties in Gelderland krijgen 70 miljoen euro van de provincie om tenminste 10 duizend sociale huurwoningen extra duurzaam te kunnen maken. Dat hebben
Provinciale Staten woensdag 13 november jongstleden besloten. Dit zorgt
voor meer werkgelegenheid en ook voor minstens 150 leerwerkplaatsen
extra.De subsidie van 70 miljoen euro maakt deel uit van de robuuste investeringsimpuls voor
de Gelderse economie en werkgelegenheid, waartoe Provinciale Staten eind juni hebben
besloten. De woningcorporaties kunnen met deze bijdrage tenminste 10.000 woningen,
die in 2014 en 2015 toch al zouden worden aangepakt, nog energiezuiniger maken.

Voordeel voor huurders én particuliere woningbezitters
Het voordeel is voor de huurders. Hun energiekosten worden lager en dat kan bij gelijk
energieverbruik zo’n tien tot vijftig euro per maand schelen. Daarnaast levert het plan ook
voordeel voor particuliere woningbezitters in de wijken die worden aangepakt.
Wanneer ook zij kiezen voor het aanbrengen van energetische maatregelen, krijgt de
particulier een aanbieding in de vorm van prijs- en organisatievoordeel. Daarnaast
kunnen zij in veel gevallen een bijdrage van de provincie ontvangen uit de provinciale
regeling voor particuliere bezitters, die via de gemeenten loopt.

In drieën
‘Bij het invulling geven aan de motie van Provinciale Staten voor de robuuste
investeringsimpuls, hebben we gekeken naar initiatieven die aansloten bij provinciale
programma’s én waarvan de uitvoering gegarandeerd op korte termijn zou kunnen
beginnen’, aldus gedeputeerde Josan Meijers. ‘Al het goede komt in drieën, zegt men
wel. Dat gaat hier zeker op: de bewoners krijgen een lagere energierekening, de
provincie behaalt haar energiedoelen en we zorgen voor werkgelegenheid. Dank aan de
corporaties voor de manier waarop zij gehoor hebben gegeven aan de oproep van de
Staten.’

Extra werkgelegenheid
‘Op uitnodiging van de provincie hebben we de afgelopen maanden met zes Gelderse
werkverbanden en de provincie intensief samengewerkt. Samen met partners sturen we
daarmee op betaalbaarheid. We zijn blij met de bijdrage van de provincie. Daarmee
kunnen we voor de huidige en toekomstige huurders, in aanvulling op onze eigen
investeringen, extra duurzaamheidsmaatregelen treffen. Als partners creëren we extra
werkgelegenheid door samen robuust in de Gelderse economie te investeren’, aldus
Krista Walter, directeur-bestuurder van De Goede Woning in Apeldoorn, één van de
initiatiefnemende corporaties.

Goed nieuws voor bouwsector
De vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland is verheugd over de
beslissing van de Provinciale Staten. ‘Dit is goed nieuws voor de bouwsector, die wel een
steuntje in de rug kan gebruiken. Prima dat nu een deel van het stamkapitaal wordt
aangewend om de Gelderse economie uit het slop te trekken’, aldus Robert ter Hoek,
manager Bouwend Nederland Regio Oost.

Ook directeur Erik Evers van Bouwmensen Gelderland zegt blij te zijn met de aandacht
voor het opleiden van leerlingen in de bouw en met de extra werkplekken die nu
gecreëerd worden.

‘Voor de leden van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche,
zijn de op stapel staande projecten een mooie uitdaging. Installatiebedrijven hebben bij
uitstek de kennis om woningen optimaal te verduurzamen’, stelt Berthold van Benthem,
regiomanager Oost Nederland.

Hoe werkt het?
1. Corporaties investeren in 2014 en 2015 al miljoenen in het verbeteren van hun
woningen. Daarbij worden woningen ook zuiniger gemaakt. Hierdoor gaan de
energielabels van bijv. E naar C.
2. De subsidie van gemiddeld 7.000 euro per woning zorgt ervoor dat er extra geïnvesteerd wordt in de energiezuinigheid van de woningen. Hierdoor gaan de woningen van C naar bijv. B of zelfs naar een A-label.
3. Het voordeel van de extra labelsprong (zuinigere woning) is voor de huurders. Zij hoeven hier geen extra huur voor te betalen.
4. Het extra budget voor de woningcorporaties levert zo’n 600 banen
en 150 leerlingwerkplaatsen op.