Kwart verkeersboetes door trajectcontrolesysteem

Minister Opstelten
heeft Kamervragen over de verkeershandhaving met trajectcontroles beantwoord.
De verkeersveiligheid op het hoofdwegennet is gebaat bij handhaving van
de maximumsnelheid. Op de autosnelweg krijgt de handhaving voor het
grootste gedeelte vorm door de inzet van trajectcontrolesystemen.Deze
systemen zijn volledig geautomatiseerd en vergen daarom weinig
politiecapaciteit. De capaciteit van verkeershandhavingsteams wordt
bijna volledig ingezet op wegen binnen en buiten de bebouwde kom.

2,8 miljoen verkeersboetes
In
de maanden mei, juni, juli en augustus van dit jaar (tweede tertiaal
2013) zijn ongeveer 2,8 miljoen verkeersboetes voor te hard rijden
opgelegd. Circa een kwart hiervan betrof snelheidsovertredingen die
werden geconstateerd met een trajectcontrolesysteem. In het tweede
tertiaal werden 730.000 snelheidsovertredingen met een
trajectcontrolesysteem geconstateerd en daarmee was in totaal een
opgelegd boetebedrag van 43,6 miljoen euro gemoeid.

Hardere aanpak veelplegers
Verder
wil de Kamer een hardere aanpak van veelplegers in het verkeer. De
minister is het daar mee eens en zal een strengere aanpak gaan invoeren.
In nauw overleg met politie en het Openbaar Ministerie (OM) wordt
bekeken welke ‘hufterfeiten’ straks niet meer administratiefrechtelijk
worden afgedaan volgens de wet Mulder, maar strafrechtelijk worden
aangepakt. Hierdoor is het ook mogelijk om recidiverende weggebruikers
een rijontzegging op te leggen of een celstraf te
eisen. Daarbij wordt ook bekeken of veelplegers uit de anonimiteit
kunnen worden gehaald door een waarschuwingsbrief te sturen aan de
recidiverende weggebruiker.

Bron: www.rijksoverheid.nl