Nieuwe leverancier hulpmiddelen WMO

Foto: BNG

De gemeenten in de regio Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) werken vanaf 1 juni 2020 samen met een nieuwe leverancier voor Wmo hulpmiddelen: Welzorg. Welzorg levert hulpmiddelen, zoals scootmobielen en rolstoelen, aan mensen die via hun gemeente een Wmo voorziening krijgen.

Omdat het contract met de huidige leverancier Medipoint afliep, is er een Europees aanbestedingstraject gestart. Na een zorgvuldig doorlopen traject is de opdracht gegund aan Welzorg.

Geleidelijke overgang dienstverlening

Op dit moment levert Medipoint alle Wmo hulpmiddelen in de regio Nijmegen. Vanaf nu dus ook in de gemeente Beuningen. Cliënten die via Medipoint een hulpmiddel hebben, kunnen dit blijven gebruiken. Medipoint blijft ook ná 1 juni 2020 onderhoud en reparaties aan deze hulpmiddelen uitvoeren. Dit loopt door tot uiterlijk 31 mei 2024. Alle hulpmiddelen gaan binnen vier jaar geleidelijk over van leverancier Medipoint naar Welzorg.

Welzorg neemt de dienstverlening van Medipoint over, zodra een al verstrekt hulpmiddel moet worden aangepast of als er een ander hulpmiddel wordt verstrekt. Gebruikt iemand meerdere hulpmiddelen? Dan neemt Welzorg alle hulpmiddelen in één keer over. Zo heeft de cliënt maar met één leverancier te maken. Bij het eerste contact met Welzorg ontvangt de cliënt alle nodige informatie en contactgegevens.

Cliënten die nu een Wmo hulpmiddel van Medipoint gebruiken, krijgen een brief van de gemeente Beuningen met informatie over deze wijziging.

Reacties