Noodopvang kinderen van ouders in vitale beroepen

Foto: publiek domein

Vanaf maandag 16 maart zijn de scholen en kinderdagverblijven gesloten als noodmaatregel in de bestrijding van het Corona-virus. Voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen wordt noodopvang geregeld, zodat hun ouders werkzaam kunnen blijven. Dat geldt ook voor kinderen waarvan slechts één ouder een vitaal beroep heeft, kunnen aankloppen bij hun school of kinderopvang als ze zelf geen opvang kunnen regelen. De scholen en kinderopvang regelen deze opvang in eerste instantie zelf.

Kinderopvang en scholen vangen alleen kinderen op van ouders met een beroep in een van de vitale sectoren voor zover ouders dit zelf niet kunnen organiseren. Uitgangspunt is dat deze vorm van opvang zoveel mogelijk bedoeld is voor kinderen uit gezinnen waarin één of beide ouders in een vitaal beroep werken. Of in eenoudergezinnen waar de ouder in een vitaal beroep werkt.

Wie doet de opvang?

De opvang voor deze kinderen wordt zoveel mogelijk verzorgd door de eigen kinderopvangorganisaties of door de eigen gastouder. Mocht een gastouder uitvallen, dan heeft het gastouderbureau, waarbij de gastouder is aangesloten, de inspanningsverplichting om naar vervangende opvang te zoeken. Dit kan een andere gastouder zijn, maar ook BSO of kinderopvang.
Voor schoolgaande kinderen regelen de scholen deze opvang tijdens de reguliere schooltijd. Na schooltijd wordt dit door de eigen organisatie voor buitenschoolse opvang gedaan. Ouders moeten zichzelf melden bij de kinderopvang/scholen.
Lees de veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang.

Knelpunt of vraag?

Komt u er niet uit, heeft u een vraag over de kinderopvang of er zijn acute problemen? Meld dit dan bij het speciaal hiervoor ingerichte mailadres [email protected]. De gemeente Beuningen beantwoordt uw vraag of zoekt samen met (andere) scholen en kinderopvang naar een passende oplossing.

Reacties