Tijdelijke overbruggingsregeling ZZP’ers/ondernemers: coronavirus

Foto: Alexas_Fotos via Pixabay

Het kabinet heeft vanwege de corona-crisis een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor ondernemers. Doel van deze maatregelen is om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Gemeenten voeren de tijdelijke overbruggingsregeling voor ZZP’ers/ondernemers uit.

(Zelfstandige) ondernemers met financiële problemen kunnen voor zichzelf een beroep doen op:

 • Aanvullende inkomensondersteuning. Dit is een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud tot het sociaal minimum (maximaal € 1500 netto per maand afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling). Deze vorm van inkomensondersteuning wordt voor een periode van maximaal 3 maanden verstrekt en hoeft u niet terug te betalen (gift).
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Deze tijdelijke regeling voert de gemeente uit.

Welke voorwaarden zijn verbonden aan de tijdelijke regeling?

Op dit moment werkt het Rijk de regeling landelijk verder uit. We verwachten dat het Rijk de regeling op korte termijn invoert. Deze voorwaarden gelden in elk geval:

 • U bent zelfstandig ondernemer en tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en woont rechtmatig in Nederland;
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • U vraagt de aanvullende inkomensondersteuning aan bij de gemeente waar u woont.

Let op! Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling wanneer dat nodig is.

Wilt u gebruik maken van de tijdelijke regeling en denkt u aan de voorwaarden te voldoen?

Neem dan contact op met de gemeente Beuningen door een mail te sturen naar [email protected]. Wij nemen daarna contact met u op over het vervolg. Wij nemen binnen 4 weken een besluit. Vermeld de volgende gegevens in de mail:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Heeft u een partner (ja/nee)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zakelijke gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Soort activiteiten
 • Sinds wanneer ingeschreven bij KvK
 • Voldoet u aan het urencriterium van 1225 uur per jaar? (ja/nee)
 • Urenverlies door coronavirus

Reacties