Nieuwe coalitie in de startblokken

Foto: Hessels Media

Afgelopen weken onderhandelden Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D66 en de Partij van de Arbeid in de gemeente Beuningen over de vorming van een nieuwe coalitie. Inmiddels ligt er een nieuw coalitieakkoord met als naam ‘Nieuwe verbindingen’. Hierin krijgen onderwerpen zoals wonen, werken, duurzaamheid, energie en omgeving veel aandacht. Op vrijdag 27 maart maakten de partijen dit akkoord openbaar.

Nieuwe verbindingen

Voorzitter Jan Kersten, die de onderhandelingen leidde, kijkt terug op een constructief en vlot traject. ‘De eerste onderhandelingen startten begin maart en van meet af aan was er de intentie om er diezelfde maand nog uit te komen. In een hoog tempo bespraken we een grote hoeveelheid onderwerpen. Daar tekende zich snel een rode draad af: de partijen zoeken naar nieuwe verbindingen. Verbindingen met inwoners, het bedrijfsleven en de leefomgeving. Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D66 en de Partij van de Arbeid staan in de startblokken om aan de slag te gaan.’

Méér woningen en meer variatie in woningen

De ambities van deze coalitie liggen hoog. Zo willen de vier partijen een nieuwe koers inslaan met de woningbouwprogrammering. Er moeten de komende jaren méér woningen komen dan tot nu toe gepland en met méér variatie. Denk daarbij aan betaalbare woningen (onder meer voor starters en eenpersoonshuishoudens), duurzame en levensloopbestendige woningen en woningen voor mensen met een beperking of zorgbehoefte.

Zwembad en onderwijshuisvesting

Ook willen de partijen een zwembad op sportpark de Ooigraaf. In 2021 moet het plan hiervoor klaar zijn. Daarnaast maakten ze concrete afspraken op het terrein van onderwijshuisvesting. Uiterlijk eind 2020 komt er een voorstel voor nieuwe huisvesting van basisschool de Dromedaris. Daarnaast is overeengekomen om de BSO Klavervier onder te brengen in MFA ‘t Hart in Ewijk. Daarmee investeren partijen substantieel in het voorzieningenniveau van de gemeente Beuningen.

Context

De onderhandelingen en de totstandkoming van het akkoord vonden plaats in een periode waarin de samenleving door het Corona-virus steeds meer tot stilstand is gekomen. En waarin inwoners en ondernemers in Beuningen zich met heel andere vragen en zorgen bezighouden. Jan Kersten: ‘Het akkoord is gesloten in het besef dat de gevolgen van de Corona-crisis voor onze gemeente nog niet te overzien zijn. De vier partijen realiseren zich dat de prioriteiten voor nog onbekende periode ergens anders liggen.’

Wethouderskandidaten

Naast een toelichting op het akkoord, maakten de onderhandelaars ook de wethouderskandidaten bekend. Voor Beuningen Nu & Morgen is dat Piet de Klein, voor GroenLinks is Frans Houben de kandidaat, voor D66 Hans Driessen en voor de Partij van de Arbeid Sijmen Versluijs.

Raadsvergadering

De benoeming van nieuwe wethouders is een zaak van de gemeenteraad.

Coalitieakkoord

Bekijk de geanimeerde versie van het coalitieakkoord hieronder of open hier het pdf-bestand.

Reacties