De vlog van de burgemeester

Foto: Ger Loeffen

Sinds 12 maart heeft ons kabinet, in verband met het coronavirus, een aantal maatregelen genomen die ons leven in de gemeente Beuningen beïnvloeden. Het is belangrijk dat we ons aan deze afspraken houden om elkaar te beschermen. In onze gemeente zijn mooie initiatieven opgestart.

Reacties